Gebruiksaanwijzing OLYMPIA CPD-512ER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLYMPIA CPD-512ER. Wij hopen dat dit OLYMPIA CPD-512ER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLYMPIA CPD-512ER te teleladen.


OLYMPIA CPD-512ER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3577 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLYMPIA CPD-512ER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] S Als u de rekenvoorbeelden aan het einde van deze gebruiksaanwijzing wilt uitproberen, moet u de ingebouwde printer inschakelen. Als de schakelaar tijdens een berekening in een andere stand moet worden gezet, wordt de juiste stand weergegeven in een tekening. Als de rekenmachine wordt ingeschakeld, wordt het interne geheugen gewist. S Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat aangebracht en goed toegankelijk zijn. [. . . ] Let op: Als het papier van achteren uit de machine wordt getrokken, kan de printer beschadigd raken. Het inktlint moet in de juiste richting in de bandgeleiding worden ingevoerd. Optelling geheugen/€ NL 55 Toetsenbord, display en schakelaar Display Weergaven ’-’ minteken: Negatieve resultaten worden op het display door een minteken en op de uitdraai in rode tekst weergegeven. €M’ geheugenweergave: ’M’ op het display geeft weer dat het geheugen een waarde bevat. ’E’ fout/overloop ’E’ wordt bij deling door nul of onvoldoende beschikbare tekens weergegeven. Schakelaar Keuzeschakelaar Weergave van decimale punt A0234F A Keuzeschakelaar Weergave van decimale punt Legt het aantal op het display of op de uitdraai weergegeven decimalen vast. (optelmodus) Bij optellingen of aftrekkingen wordt de decimale punt automatisch twee posities naar links verplaatst. alle resultaten worden met twee posities na de komma (na de punt) weergegeven. Met deze instelling worden getallen met drijvende komma weergegeven (maximaal 12). Met deze instelling wordt het getal automatisch naar boven of beneden afgerond. Het laatste getal blijft ongewijzigd als een waarde tussen 0 en 4 volgt. Als de volgende waarde tussen 5 en 9 ligt, wordt het voorgaande (laatste) getal naar boven afgerond. ˆ Keuzeschakelaar Valutaomrekening w GT w GT Schakelaar Totaal generaal Normale berekeningsmodus met geheugentoetsen. Totaal generaal Eindresultaten van optellingen en aftrekkingen worden met inachtneming van het voorteken automatisch in het GT−geheugen getotaliseerd. Hiermee kunnen invoerfouten worden gecorrigeerd, zonder dat de complete invoer moet worden herhaald. Toets Btw plus Berekent waarden inclusief BELASTING tegen het met de toetsen [RATE] en [TAX+] ingevoerde belastingpercentage. Toets Btw min Berekent waarden zonder BELASTING tegen het met de toetsen [RATE] en [TAX+] ingevoerde belastingpercentage. Kostentoets Dient voor invoer van de zelfkosten of totaalberekening zonder winstmarge. Btw−groep−toets Dient voor invoer van de btw−groep Niet−rekenen−/datumtoets Print de ingevoerde waarde als factuurnummer met de markering ’#’ helemaal links op het papier. ] wordt de deling ook uitgevoerd met ingedrukte toets [%], [M+], [M–], [x] of [÷ ]. Elke deler (behalve de waarden [M+] en [M–]) wordt als constante aangehouden totdat de toets [x], [÷ Met de toets [x] wordt de vermenigvuldiging ook uitgevoerd met ingedrukte toets [%], [M+], [M–], [x] of [÷ ]. Elke factor (behalve de waarden [M+] en [M–]) wordt als constante aangehouden totdat de toets [x], [÷ ] of [CE/C] wordt bediend. [. . . ] Een zojuist uitgevoerde berekening wordt door bediening van de toets Geheugen min afgesloten en het resultaat wordt van de geheugeninhoud afgetrokken. Hiermee kan een getal als valuta C3 worden ingevoerd en omrekening naar euro of de valuta C1 of C2 plaatsvinden. Als van tevoren de toets Eigen valuta (toets €), C1 of C2 wordt bediend, vindt omrekening van het weergegeven getal plaats naar de valuta C3. Een zojuist uitgevoerde berekening wordt door bediening van de toets Geheugen plus afgesloten en het resultaat wordt bij de geheugeninhoud opgeteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLYMPIA CPD-512ER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLYMPIA CPD-512ER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag