Gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COPIA 8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COPIA 8000. Wij hopen dat dit OLIVETTI D-COPIA 8000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COPIA 8000 te teleladen.


OLIVETTI D-COPIA 8000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (15754 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLIVETTI D-COPIA 8000 FAX GUIDE (10559 ko)
   OLIVETTI D-COPIA 8000 (28980 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLIVETTI D-COPIA 8000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze bedieningshandleiding aandachtig voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding in de buurt van het apparaat zodat u deze snel kunt raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten in dit apparaat. In deze bedieningshandleiding wordt naar de d-Copia 1800MF verwezen als het '18-ppm-model' en naar de d-Copia 2200MF als het '22-ppm-model'. Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften Lees deze informatie voordat u het apparaat in gebruik neemt. [. . . ] Voltooide kopieën worden afgeleverd in de opvangbak. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-7 Basishandelingen Duplex-modus Als de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, kunnen er tweezijdige kopieën worden gemaakt van een- of tweezijdige originelen. Origineel Kopieën De volgende duplexmodi zijn beschikbaar: Modus 1-zijdig 2-zijdig Beschrijving Er worden tweezijdige kopieën gemaakt van eenzijdige originelen. Als het aantal originelen oneven is, is de achterzijde van de laatste gekopieerde pagina leeg. Originelen Kopieën De volgende opties zijn beschikbaar bij Zadelsteekrichting: · Links Inbindrand links op de kopieën: de afbeeldingen van de tweede zijde worden gekopieerd zonder eerst te worden geroteerd. De kopieën kunnen aan de linkerkant worden ingebonden en de afbeeldingen bevinden zich in de juiste richting. . . A Bovenkant Inbindrand aan de bovenkant van de kopieën: de afbeeldingen van de tweede zijde worden 180 graden geroteerd. De kopieën kunnen aan de bovenkant worden ingebonden en de afbeeldingen bevinden zich in de juiste richting. . . B ghi def abc · A abc ghi B ghi abc def Originelen def Kopieën 3-8 GEBRUIKERSHANDLEIDING Basishandelingen Modus 2-zijdig 2-zijdig Beschrijving Er worden tweezijdige kopieën gemaakt van tweezijdige originelen. Originelen Kopieën OPMERKING: De papierformaten die kunnen worden gebruikt, zijn A3 tot A5R, Folio, 11 × 17 inch (Ledger), 8 1/2 × 14 inch (Legal), 8 1/2 × 11 inch (Letter), 11 × 8 1/2 inch, 5 1/2 × 8 1/2 inch (Statement) en 8 1/2 × 13 inch (Oficio II, 8K, 16K, 16KR). Boek 2-zijdig Er worden tweezijdige kopieën gemaakt van een opengeslagen origineel, bijvoorbeeld een tijdschrift of een boek. Originelen Kopieën OPMERKING: De origineelformaten die kunnen worden gebruikt, zijn A3, B4, A4R, B5R, A5R, 11 × 17 inch (Ledger) en 8 1/2 × 11 inch (Letter, 8K). De papierformaten zijn beperkt tot 16K voor specificaties in inches en A4 en B5 voor specificaties in mm. Het papierformaat kan worden gewijzigd en de zoomfactor kan op het papierformaat worden aangepast. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-9 Basishandelingen Modus 2-zijdig 1-zijdig Beschrijving Er worden eenzijdige kopieën gemaakt van tweezijdige originelen. 1 1 2 Origineel De volgende opties zijn beschikbaar voor de stikzijde van het origineel: · Links Inbindrand links op de originelen: de afbeeldingen op de tweede zijde van de originelen worden gekopieerd zonder te worden geroteerd, zodat ze in de juiste richting op de kopieën verschijnen. Bovenkant Inbindrand aan de bovenkant van de originelen: de afbeeldingen op de tweede zijde van de originelen worden 180 graden geroteerd, zodat ze in de juiste richting op de kopieën verschijnen. 2 Kopiëen · Boek 1-zijdig Er worden eenzijdige kopieën gemaakt van een opengeslagen origineel, bijvoorbeeld een tijdschrift of een boek. 1 2 1 2 OPMERKING: De origineelformaten die kunnen worden gebruikt, zijn A3, B4, A4R, B5R, A5R, 11 × 17 inch (Ledger) en 8 1/2 × 11 inch (Letter, 8K). De papierformaten zijn beperkt tot 16K voor specificaties in inches en A4 en B5 voor specificaties in mm. Het papierformaat kan worden gewijzigd en de zoomfactor kan op het papierformaat worden aangepast. 1 2 Plaats het origineel en druk op [Duplex]. Druk op of om de duplexmodus te selecteren en druk op [Enter]. Duplex/Pagina splitsen: 1-zijd. onderbrekingsmodus te Kopiëren onderbreken selecteren en druk op [Enter]. PrioriteitPrinter Het voorbeeld rechts laat zien dat PrioriteitFax het apparaat zowel afdrukgegevens (2) als ontvangen faxgegevens (3) in de wachtrij heeft staan · Om de lopende afdruktaak of faxafdruktaak te onderbreken om kopieën te maken, selecteer (1). Om het apparaat het afdrukken van een (ontvangen) fax te laten voltooien, selecteer (3). Als er afdrukgegevens ontvangen zijn, dan wordt de optie PrioriteitPrinter weergegeven. Als er faxgegevens ontvangen zijn, dan wordt de optie PrioriteitFax weergegeven. · · · · 3-18 GEBRUIKERSHANDLEIDING Basishandelingen 3 4 5 Druk op [Enter]. Als de lopende afdruktaak voltooid is, plaats dan het origineel voor de onderbrekingskopie en kopieer. De volgende afdruktaak wordt hervat. GEBRUIKERSHANDLEIDING 3-19 Basishandelingen Energiebesparingsmodus Energiespaarstand 1 Druk op [Spaarstand] om het apparaat over te schakelen naar een energiebesparende modus. Alleen de lampjes Spaarstand en Power en het lampje van de hoofdschakelaar blijven branden op het bedieningspaneel. 2 Druk weer op [Spaarstand] om door te gaan met kopiëren. Het duurt 10 seconden voordat er weer kopieën kunnen worden gemaakt. OPMERKING: Als het apparaat zich in de energiebesparende stand bevindt en gegevens ontvangt die moeten worden afgedrukt of gefaxt, worden deze gegevens automatisch verwerkt. Automatische energiebesparing Als de energiebesparende stand is ingesteld, wordt het apparaat automatisch overgeschakeld naar de energiebesparende stand als er gedurende een vooraf ingestelde tijd geen bewerkingen op het apparaat zijn uitgevoerd. Als de energiebesparende stand is ingesteld, wordt het apparaat automatisch overgeschakeld naar de energiebesparende stand als er gedurende een vooraf ingestelde tijd geen bewerkingen zijn uitgevoerd. Tijd die kan worden ingesteld: · 1 tot 120 minuten (in stappen van 1 minuut) 3-20 GEBRUIKERSHANDLEIDING Basishandelingen Automatische slaapmodus Als de automatische slaapstand is ingesteld, wordt het apparaat automatisch overgeschakeld naar de slaapstand als er gedurende een vooraf ingestelde tijd geen bewerkingen zijn uitgevoerd. [. . . ] Het foutbericht verdwijnt. Linkerklep Als er zich een papierstoring voordoet in de linkerklep, moet u de volgende procedure uitvoeren om het vastgelopen papier te verwijderen. Papierstoring. JAM30 Open linkerklep en verwijder papier. BELANGRIJK: Het gebied waar de cilinder zich bevindt is gevoelig voor krassen en verontreinigende stoffen. Zorg er bij het verwijderen van papier voor dat u de cilinder niet aanraakt of bekrast met uw horloge, juwelen, enz. GEBRUIKERSHANDLEIDING 6-15 Problemen oplossen 1 Trek de hendel van de linkerklep omhoog en open de linkerklep. VOORZICHTIG: De fuser is zeer heet. Neem voldoende voorzorgsmaatregelen wanneer u in dit gebied werkt, aangezien er gevaar bestaat op brandwonden. 2 Verwijder het vastgelopen papier. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. 3 Als de optionele duplexeenheid is geïnstalleerd, tilt u de duplexeenheid omhoog en verwijdert u het papier. OPMERKING: Als het papier tijdens het verwijderen scheurt, moet u alle losse stukken papier uit het apparaat verwijderen. 4 Sluit de linkerklep. 6-16 GEBRUIKERSHANDLEIDING Problemen oplossen Papieruitvoersleuf Als er zich een papierstoring voordoet in de papieruitvoersleuf, moet u de volgende procedure uitvoeren om het vastgelopen papier te verwijderen. Verkeerde pap. inv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLIVETTI D-COPIA 8000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLIVETTI D-COPIA 8000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag