Gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COLOR MF3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COLOR MF3000. Wij hopen dat dit OLIVETTI D-COLOR MF3000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing OLIVETTI D-COLOR MF3000 te teleladen.


OLIVETTI D-COLOR MF3000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2382 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   OLIVETTI D-COLOR MF3000 (6203 ko)
   OLIVETTI D-COLOR MF3000 (6055 ko)
   OLIVETTI D-COLOR MF3000 (2633 ko)
   OLIVETTI D-COLOR MF3000 ANNEXE 1 (15011 ko)
   OLIVETTI D-COLOR MF3000 ANNEXE 3 (1521 ko)
   OLIVETTI D-COLOR MF3000 FAX GUIDE (1404 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding OLIVETTI D-COLOR MF3000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SNLEGIDS d-COLORMF3000 NL Code: 560111nl PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S. p. A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY) www. olivetti. com Copyright © 2010, Olivetti Alle rechten voorbehouden Het merk dat op het product is aangebrachtgeeft aan dat het product voldoet aan defundamentele kwaliteitsvereisten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in dezehandleiding beschreven product aan te brengen. ENERGY STAR is een U. S. geregistreerd merk. Het ENERGY STAR programma is een energiebesparingsplan geïntroduceerd door de United StatesEnvironmental Protection Agency in antwoord op de milieuproblematiek en met als doel bevordering van deontwikkeling en het gebruik van meer energie-efficiënte kantoorapparatuur. Gelieve rekening te houden met het feit dat de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals deproductkenmerken niet meer gegarandeerd zijn: · verkeerde elektrische stroomvoorziening; · verkeerde installatie, verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordtgehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding; · vervangen van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door deconstructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd ofovergedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieën, opname of door middel van enig systeem voor het opslaan enopvragen van gegevens, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deUitgever. Inhoud 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Inleiding tot de documentatie-cd/dvd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Beschikbare functies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] - Als u toner in de ogen krijgt, onmiddellijk overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Verbruiksgoederen vervangen 2-5 2-6 Verbruiksgoederen vervangen Afdrukbewerkingen 3 Afdrukbewerkingen Basis afdrukbewerking Voordat u gaat afdrukken Verzend afdrukgegevens van een toepassing op de computer naar deze machine via het printerstuurprogramma. Om te kunnen printen moet eerst een printerstuurprogramma geïnstalleerd worden op de computer die u daarvoor wilt gebruiken. Het printerstuurprogramma kan vlot worden geïnstalleerd met het installatieprogramma op de bijgeleverde [Stuurprogramma-cd/dvd]. De volgende printerstuurprogramma's kunnen voor deze machine gebruikt worden. Windows: PCL-, PostScript- of XPS-stuurprogramma; Macintosh: OS X PostScript PPD-stuurprogramma. Sluit deze machine via een USB- of netwerkverbinding aan op een computer voor u begint af te drukken. Om een netwerkverbinding tot stand te brengen, moeten eerst de netwerkinstellingen worden opgegeven. Er kunnen ook netwerkinstellingen worden opgegeven met Web Connection. Raadpleeg hoofdstuk 3 van de [Printer/Copier/Scanner User's Guide] en hoofdstukken 7 en 8 van de [Reference Guide] voor meer informatie. Afdrukken 1 2 3 Maak een document in de toepassing en kies dan het afdrukcommando. Selecteer de printer in het dialoogscherm Afdrukken. ­ Bekijk waar nodig het dialoogventer voor de instellingen van het printerstuurprogramma en geef dan de afdrukinstellingen op. Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. De opgegeven pagina's en aantal sets worden afgedrukt. 3-2 Afdrukbewerkingen Zoom Selecteer de vergrotings- of verkleiningsfactor. De afdruk wordt automatisch vergroot of verkleind naar het formaat dat hier is opgegeven wanneer dit verschilt van de instelling Origineel formaat en [Zoom] is ingesteld op [Auto]. Origineel Verkleinen Vergroot Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Basis Macintosh OS X-stuurprogramma: Page Attributes Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Sorteren Als meerdere kopieën worden afgedrukt, selecteert u de functie Sorteren om elke kopie als een volledige set af te drukken (1, 2, 3, . . . , 1, 2, 3, . . . ). Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Basis Macintosh OS 10. 2/10. 3/10. 4-stuurprogramma's: Copies & Pages Macintosh OS 10. 5/10. 6-stuurprogramma's: Collated Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. N-per-vel U kunt meerdere documentpagina's verkleinen en samen afdrukken op één enkele pagina. Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Opmaak Macintosh OS X-stuurprogramma: Layout Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Afdrukbewerkingen 3-3 Poster Een enkele documentpagina kan worden vergroot en op meerdere vellen papier worden afgedrukt. Stuurprogramma voor Windows PCL: tabblad Opmaak Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Boekje U kunt documentpagina's afdrukken in de vorm van een boekje. REPORT REPORT Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Opmaak Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Dubbelzijdig Documentpagina's kunnen op beide zijden van het papier worden afgedrukt. Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Opmaak Macintosh OS 10. 2-stuurprogramma:Duplex Macintosh OS 10. 3/10. 4/10. 5/10. 6-stuurprogramma's: Layout Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. 3-4 Afdrukbewerkingen Bindpositie/bindmarge Geef de inbindpositie op voor ingebonden documenten. De breedte van de paginamarges kan ook worden aangepast. De inbindmarge kan ook aangepast worden. Links inbinden Boven inbinden Rechts inbinden Onderaan inbinden Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Opmaak Macintosh OS 10. 2-stuurprogramma:Duplex Macintosh OS 10. 3/10. 4/10. 5/10. 6-stuurprogramma's: Layout Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Beeldverschuiving De hele afbeelding kan bijvoorbeeld naar één zijde verschoven worden afgedrukt zodat links en rechts een marge ontstaat. Boven verschuiven Naar links Naar rechts Onder verschuiven Boven verschuiven Onder Naar verschuiven links Naar rechts Stuurprogramma voor Windows PCL: tabblad Opmaak Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Voorpagina/scheidingspagina De voor- en achterkant van de omslagpagina's kunnen op ander papier worden afgedrukt. U kunt eventueel ook een blanco blad als voor- en achterkant van de omslagpagina's toevoegen en invoegen als scheidingspagina's. Een andere papierlade kan worden geselecteerd voor gebruikt papier. Omslagpagina Scheidingspagina Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Omslagpagina Macintosh OS 10. 3/10. 4/10. 5/10. 6-stuurprogramma's: Cover Page Afdrukbewerkingen 3-5 Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Watermerk Het document kan bij het afdrukken een watermerk overlappen (tekststempel). Stuurprogramma's voor Windows PCL/PS/XPS: tabblad Watermerk/overlay Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Overlay Het document kan afgedrukt worden terwijl aparte opgelegde data overlapt. New Product New Product Overlay-gegevens Originele gegevens Stuurprogramma's voor Windows PCL/PS/XPS: tabblad Watermerk/overlay Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Kopieerbeveiliging Geef een speciaal patroon op om kopiëren te voorkomen. Afgedrukt Gekopieerd Stuurprogramma voor Windows PCL: tabblad Watermerk/overlay Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Selecteer kleur Selecteer of het document in kleur of in grijswaarden zal worden afgedrukt. Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Kwaliteit Macintosh OS X-stuurprogramma: Color Options Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. 3-6 Afdrukbewerkingen Snelle kleur Het document kan worden afgedrukt met de beeldkwaliteit die geschikt is voor de inhoud van het document. Auto Foto Presentatie ICM Aangepast Uitschakelen Windows PCL/PS/XPS-stuurprogramma's: tabblad Kwaliteit Macintosh OS X-stuurprogramma: Color Options Raadpleeg het helpbestand van de toepassing voor het printerstuurprogramma. Afdrukbewerkingen 3-7 3-8 Afdrukbewerkingen Kopieerbewerkingen 4 Kopieerbewerkingen Basiskopie maken Deze sectie bevat informatie over de algemene functies voor het kopiëren. 1 Druk op de toets [Kopie] of [Kopie] om het startscherm Kopie weer te geven. 2 Plaats het document in de ADF of op de glasplaat. 3 4 Geef de gewenste kopie-instellingen op. ­ Raadpleeg hoofdstuk 7 "Performing Copy mode operations" van de [Printer/Copier/Scanner User's Guide] voor meer informatie. Typ het gewenste aantal kopieën in. ­ Om het aantal kopieën te wijzigen, drukt u op de toets [C] (wissen) en typt u vervolgens het gewenste aantal. 4-2 Kopieerbewerkingen 5 Druk op de toets [Start (Kleur)] om een kleurenkopie te nemen. Druk op de toets [Start (Z&W)] om een zwart-witkopie te nemen. Deze machine kan het formaat van een te scannen origineel document niet automatisch detecteren. Indien het formaat van het origineel document niet juist is opgegeven, kunnen sommige delen van de afbeelding verloren gaan. Wanneer u dubbelzijdige of gecombineerde kopieën sorteert of maakt via de glasplaat, drukt u op [Afwerking] nadat alle pagina's van het document zijn gescand. Om meerdere documentpagina's met de glasplaat te scannen, drukt u op [Afzonderl. Nadat de eerste pagina van het origineel is gescand, plaatst u de tweede pagina en drukt vervolgens opnieuw op de toets [Start]. [. . . ] 2-2 Type origineel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4 U Uitgestelde verzending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 E E-mail doorsturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 W Wachtwoordverzending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING OLIVETTI D-COLOR MF3000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding OLIVETTI D-COLOR MF3000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag