Gebruiksaanwijzing NOVA 183200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOVA 183200. Wij hopen dat dit NOVA 183200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOVA 183200 te teleladen.


NOVA 183200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5015 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOVA 183200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] MARQUE: REFERENCE: CODIC: NOVA 183200 4361547 NOTICE NL Gebruiksaanwijzing VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NL EN FR DE ES IT Gebruiksaanwijzing Instruction manual Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale utente • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. € Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen. € Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken. € Kooktoestellen moeten met de handgrepen (indien aanwezig) op hun plaats in een stabiele situatie worden geplaatst, om het morsen van hete vloeistoffen te voorkomen • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt. [. . . ] U kunt de hoge concentratie water in de olie of het vet herkennen door grote bellen, waterdruppels, waterdamp of het snel stijgen van de olie of het vet. Indien de vochtconcentratie in de pan te hoog is, dan bestaat de kans dat het vet of de olie eruit zal komen met een explosie, wat erg gevaarlijk kan zijn voor degene die de friteuse gebruikt of die erbij in de buurt staat. € Ververs de olie of het vet nadat u het 8 tot maximaal 10 keer hebt gebruikt. Ververs de olie of het vet minimaal om de 6 maanden wanneer u de friteuse nog geen 10 keer heeft gebruikt binnen deze 6 maanden. Zorg ervoor dat etenswaren die gefrituurd zullen worden eerst ontdooid zijn door deze op een droge, schone handdoek te leggen. Dep , wanneer het meeste ijs gesmolten is, de etenswaren met de handdoek droog. € Zorg ervoor dat er genoeg ruimte om de friteuse is wanneer u deze gebruikt. € Bewaar of plaats de friteuse nooit buiten of op een vochtige plek. € Plaats geen etenswaren in de friteuse wanneer deze aan het opwarmen is. ANWENDUNG • Reinigen Sie die Körbe, die Deckel und die Ölwannen in warmem Wasser. L’huile NL Gebruiksaanwijzing VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN NL EN FR DE ES IT Gebruiksaanwijzing Instruction manual Mode d'emploi Bedienungsanleitung Manual de usuario Manuale utente • Als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. € Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant zelf, de dealer of erkend technicus om brandgevaar te voorkomen. € Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken. € Kooktoestellen moeten met de handgrepen (indien aanwezig) op hun plaats in een stabiele situatie worden geplaatst, om het morsen van hete vloeistoffen te voorkomen • Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer de stekker in het stopcontact steekt. € Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. € Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan, of instructies hebben ontvangen over het op een veilige wijze gebruiken van het apparaat, en op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren. Reiniging en onderhoud dienen niet te worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder dan 8 zijn, en onder toezicht staan. € Dompel het snoer, de stekker en/of het apparaat nooit in het water of een andere vloeistof, dit om u te beschermen tegen een elektrische schok. € Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem. € Om uzelf te beschermen tegen een elektrische schok, dient u nooit het apparaat, het snoer of de stekker in water of andere vloeistoffen onder te dompelen. Wees er zeker van dat de inlaat volledig droog is alvorens het apparaat weer in gebruik te nemen. € Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. [. . . ] Tevens dient de originele aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de aankoopdatum, de naam van de retailer en het artikelnummer van het product.   • Voor uitgebreide garantievoorwaarden verwijzen wij u naar onze servicewebsite: http://service. Gelijktijdig zal het rode indicatielampje in- en uitgeschakeld worden. € Als de frituurtijd is verstreken, haal dan het mandje omhoog en hang het aan de haak in de pan zodat de olie eruit kan lekken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOVA 183200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOVA 183200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag