Gebruiksaanwijzing NOKIA N97

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N97. Wij hopen dat dit NOKIA N97 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N97 te teleladen.


NOKIA N97 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3072 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N97 (3246 ko)
   NOKIA N97 V1 (2546 ko)
   NOKIA N97 ISSUE 1 (5903 ko)
   NOKIA N97 DATASHEET (77 ko)
   NOKIA N97 DOWNLOAD GUIDE (135 ko)
   NOKIA N97 MINI GUIDE V2.1 (3103 ko)
   NOKIA N97 MY GUIDE IN ENGLISH (59 ko)
   NOKIA N97 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (3022 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N97

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-505 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, het Nokia Original Accessories-logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. [. . . ] opnieuw laden -- Selecteer of webpagina's automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het bladeren. Tekengrootte -- Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op. Pagina-instellingen Privacy-instellingen Internet 87 verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld. Veiligheidswrschwngn -- Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen. Java/ECMA-script -- Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit. Java/ECMA-scriptfouten -- Selecteer of u scriptmeldingen wilt ontvangen. Openen bij downloaden -- Selecteer of u een bestand wilt kunnen openen terwijl het wordt gedownload. Onlangs bezochte pag. -- Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map Map verbergen. Formulierggvns opslaan -- Selecteer of het wachtwoord en de gegevens die u invoert op verschillende formulieren op een webpagina moeten worden opgeslagen en de volgende keer dat u de pagina opent moeten worden gebruikt. Cookies -- Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer Automatische updates actief is. Update bij roaming -- Selecteer of webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen. Internet 88 Instellingen voor webfeeds Positiebepaling (GPS) U kunt toepassingen, zoals GPS-gegevens, gebruiken om na te gaan wat uw locatie is of om afstanden en coördinaten te berekenen. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen. GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie. Als u verschillende positioneringsmethoden wilt inschakelen of uitschakelen, selecteert u Menu > Toepassingen > Locatie en Positiebepaling > Positiebep. methoden. Informatie over GPS De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84. Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPSsatellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, A-GPS (Assisted GPS) A-GPS is een netwerkdienst. Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS). Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten. Positiebepaling (GPS) 89 Positiebepaling (GPS) Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat. Het apparaat correct vasthouden Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPSverbinding tot stand is gebracht. In een voertuig duurt dit mogelijk langer. Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPSinstellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is. Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt. Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u Menu > Toepassingen > Locatie en Opties > Instell. [. . . ] Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is. Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld. Wijzig uw profiel van Offline in een actief profiel. Alarmnummer kiezen Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N97

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N97 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag