Gebruiksaanwijzing NOKIA N95 8GB EXTENDED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N95 8GB EXTENDED. Wij hopen dat dit NOKIA N95 8GB EXTENDED handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N95 8GB EXTENDED te teleladen.


NOKIA N95 8GB EXTENDED : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1831 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N95 8GB EXTENDED (2660 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N95 8GB EXTENDED

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia N95 8GB Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-320 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95, N-Gage, Visual Radio en Nokia Care zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen. GPS mag niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele radionetwerken vertrouwen voor positiebepaling of navigatie. Assisted GPS (A-GPS) wordt gebruikt om ondersteuningsgegevens op te halen via een packet-gegevensverbinding. Deze gegevens worden gebruikt bij de berekening van de coördinaten van uw huidige locatie wanneer uw apparaat signalen van satellieten ontvangen. A-GPS is een netwerkdienst. Een GPS-terminal ontvangt zwakke radiosignalen van satellieten en meet de afstand tussen de terminal en de signalen. Op basis van de reistijd kan de GPS-ontvanger de locatie tot op enkele meters nauwkeurig berekenen. De coördinaten in het GPS worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84. 102 Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het Uw apparaat ondersteunt ook Assisted GPS (A-GPS). U moet een internettoegangspunt voor packetgegevens in het apparaat hebben gedefinieerd om ondersteuningsgegevens te kunnen ophalen van de Nokia A-GPS-dienst. Als u een toegangspunt voor AGPS wilt definiëren, drukt u op en selecteert u Instrumenten > Instell. > Algemeen > Positiebepaling > Positiebepalingsserver > Toegangspunt. Wanneer GPS de eerste keer in uw apparaat wordt gebruikt, wordt naar het internettoegangspunt voor packetgegevens gevraagd. Als u verschillende positiebepalingsmethoden, zoals Bluetooth GPS, wilt in- of uitschakelen, drukt u op en selecteert u Instrumenten > Instell. > Algemeen > Positiebepaling > Methoden pos. bepaling. Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPSverbinding tot stand is gebracht. In de auto duurt dit mogelijk langer. De GPS-ontvanger kost batterijvermogen. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg. Tips voor het maken van een GPS-verbinding Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satellietsignaal kan detecteren: ● Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen. ● Ga als u buiten bent naar een omgeving met minder obstakels. GPS-ontvanger De GPS-ontvanger bevindt zich onder in het apparaat. Wanneer u de ontvanger gebruikt, schuift u het numerieke toetsenblok open en richt u het Positionering (GPS) 103 Uw apparaat is vooraf geconfigureerd voor gebruik van de A-GPS-dienst van Nokia als geen A-GPSinstellingen van een specifieke serviceprovider beschikbaar zijn. De ondersteuningsgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPSdienst opgehaald wanneer dat nodig is. apparaat vanuit een rechtopstaande positie, in een hoek van circa 45 graden en met een nietgeblokkeerd uitzicht, naar de lucht. Bedek het numerieke toetsenblok niet met uw hand. Positionering (GPS) ● Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden. ● Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. 103. ● Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren. Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satellietsignalen ontvangt, drukt u op en selecteert u Instrumenten > Connect. [. . . ] Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en kan illegaal zijn. dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs doden kunnen vallen. Houd u aan de beperkingen voor het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N95 8GB EXTENDED

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N95 8GB EXTENDED zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag