Gebruiksaanwijzing NOKIA N91

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N91. Wij hopen dat dit NOKIA N91 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N91 te teleladen.


NOKIA N91 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2660 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N91 (2586 ko)
   NOKIA N91 TIPS (86 ko)
   NOKIA N91 (2639 ko)
   NOKIA N91 ISSUE 2 (2639 ko)
   NOKIA N91 DATASHEET (103 ko)
   NOKIA N91 TIPS GUIDE IN ENGLISH (55 ko)
   NOKIA N91 HARD DRIVE MAINTENANCE GUIDE (1365 ko)
   NOKIA N91 HARD DRIVE MAINTENANCE GUIDE IN ENGLISH (1365 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N91

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-43 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Alle rechten voorbehouden Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. [. . . ] 2 Druk op de bladertoets, typ een naam voor de berichtencentrale en selecteer OK. 3 Schuif omlaag, druk op de bladertoets en toets het nummer van de SMS-berichtencentrale in. 5 Ga terug naar de weergave Instellingen om de nieuwe instellingen te activeren. en selecteer de nieuwe berichtencentrale. MMS-aanmaakmodus - Als u Met begeleiding selecteert, ontvangt u een melding als u een bericht verzendt dat mogelijk niet door de ontvanger wordt ondersteund. Selecteer Beperkt als u geen berichten wilt verzenden die mogelijk niet worden ondersteund. Toeg. punt in gebruik - Selecteert het toegangspunt voor de voorkeursverbinding voor de multimediaberichtencentrale. Multimedia ophalen - Selecteer hoe u multimediaberichten wilt ontvangen. Als u multimediaberichten automatisch in uw thuisnetwerk wilt ontvangen, selecteert u Aut. Buiten uw thuisnetwerk kunt u een melding ontvangen dat u een multimediabericht hebt ontvangen dat in de multimediaberichtencentrale is opgeslagen. Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, is het verzenden en ontvangen van multimediaberichten mogelijk duurder. Als u Multimedia ophalen > Altijd automatisch selecteert, wordt automatisch een actieve packet-gegevensverbinding tot stand gebracht om het bericht zowel binnen als buiten uw thuisnetwerk te ontvangen. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Multimediaberichten Druk op , selecteer Berichten > Opties > Instellingen > Multimediabericht en selecteer een van de volgende opties: 69 Berichten Ant. - Geef aan of het antwoord moet worden verzonden via het nummer van dezelfde SMS-berichtencentrale (netwerkdienst). Grootte afbeelding - Definieer de grootte van de afbeelding in een multimediabericht: Origineel (wordt alleen weergegeven als MMS-aanmaakmodus is ingesteld op Met begeleiding of Vrij), Klein of Groot. Berichten Anonieme ber. Rapport ontvangen - Geef aan of u de status van het verzonden bericht in het logboek wilt weergeven (netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediaberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden. weigeren - Geef aan of u het verzenden van leveringsrapporten voor ontvangen multimediaberichten wilt weigeren. Geldigheid bericht - Geef op hoe lang de berichtencentrale het bericht opnieuw moet proberen te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als een berichtontvanger niet binnen de geldigheidsperiode kan worden bereikt, wordt het bericht uit de berichtencentrale verwijderd. U kunt de instellingen voor multimedia en e-mail ook ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. 64. E-mail Druk op , selecteer Berichten > Opties > Instellingen > E-mail en selecteer een van de volgende opties: Mailboxen - Selecteer een mailbox om de volgende instellingen te wijzigen: Verbindingsinstellingen, Gebruikersinst. , Inst. Mailbox in gebruik - Selecteer de mailbox die u wilt gebruiken voor het verzenden van e-mail. Selecteer Opties > Nieuwe mailbox in de beginweergave van Mailbox om een nieuwe mailbox te maken. Verbindingsinstellingen Als u de instellingen voor inkomende e-mail wilt wijzigen, selecteert u Inkomende e-mail en selecteert u een van de volgende opties: Gebruikersnaam - Voer de gebruikersnaam in die door uw serviceprovider is verstrekt. [. . . ] De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N91

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N91 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag