Gebruiksaanwijzing NOKIA N86 8MP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N86 8MP. Wij hopen dat dit NOKIA N86 8MP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N86 8MP te teleladen.


NOKIA N86 8MP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4310 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N86 8MP (4289 ko)
   NOKIA N86 8MP (4178 ko)
   NOKIA N86 8MP (4178 ko)
   NOKIA N86 8MP V3 (4117 ko)
   NOKIA N86 8MP V1 (1527 ko)
   NOKIA N86 8MP ISSUE 3 (4198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N86 8MP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia N86 8MP Uitgave 3 © 2010 Nokia. CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-484 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N86, Nokia Original Accessories logo en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Satelliet -- Gebruik satellietafbeeldingen voor een gedetailleerde weergave. Omgeving -- Geef in een oogopslag het bodemtype en de hoogte weer, bijvoorbeeld wanneer u van de afgebakende weg afwijkt. Schakelen tussen 2D- en 3D-weergave -- Druk op 3. Locatiegegevens weergeven De details van een plaats weergeven -- Selecteer een plaats, druk op de bladertoets en selecteer Details weergeven. Selecteer Menu > Kaarten en Mijn positie. 98 Informatie over het eigen netwerk U kunt mediabestanden die zijn opgeslagen op uw mobiele apparaat, via het thuisnetwerk delen en synchroniseren met andere compatibele UPnPapparaten die door DLNA zijn gecertificeerd. Als u de functionaliteit van het thuisnetwerk wilt activeren en de instellingen wilt beheren, drukt u op Menu > Toepassngn > Eigen media. U kunt ook de toepassing Eigen media gebruiken om mediabestanden van apparaten in het thuisnetwerk weer te geven en af te spelen op uw apparaat of op andere compatibele apparaten, zoals een pc, geluidssysteem of televisie. Uw apparaat is compatibel met UPnP (Universal Plug and Play) en gecertificeerd door DLNA (Digital Living Network Alliance). . U kunt een apparaat voor een draadloos LAN-toegangspunt of -router (WLAN) gebruiken om een thuisnetwerk te maken. Vervolgens sluit u compatibele en voor WLAN geschikte UPnPapparaten aan op het netwerk. Compatibele apparaten zijn bijvoorbeeld uw mobiele apparaat, een compatibele pc, een geluidssysteem, een tv of een compatibele draadloze multimediaontvanger die op een geluidssysteem of een tv is aangesloten. Als u de mediabestanden wilt weergeven op een ander apparaat in het thuisnetwerk, selecteert u in Foto's bijvoorbeeld een bestand, Opties > Tonen via eigen netwerk en vervolgens het apparaat. Als u de WLAN-functie van uw apparaat in een thuisnetwerk wilt gebruiken, moet u een werkende draadloze thuisnetwerkverbinding hebben en moeten andere voor UPnP geschikte apparaten verbinding hebben met hetzelfde thuisnetwerk. Nadat u het thuisnetwerk hebt ingesteld, kunt u thuis uw foto's en videoclips delen met vrienden en familie. U kunt uw media ook vanaf een compatibele eigen server opslaan op een mediaserver. U kunt muziek die in uw apparaat is opgeslagen, afspelen met een door DLNA gecertificeerde stereoset en de afspeellijsten en het volume rechtstreeks vanaf uw apparaat beheren. U kunt ook foto's die met de camera van uw apparaat zijn gemaakt, op een compatibele tv weergeven en via WLAN beheren met het apparaat. In het thuisnetwerk worden de beveiligingsinstellingen van de draadloze netwerkverbinding (WLAN) gebruikt. Gebruik de thuisnetwerkvoorziening in een WLANinfrastructuurnetwerk met een WLAN-toegangspunt en ingeschakelde versleuteling. Eigen netwerk 99 Eigen netwerk Eigen netwerk Het apparaat wordt alleen met het thuisnetwerk verbonden als u een verbindingsverzoek van een ander compatibel apparaat accepteert of als u de optie selecteert voor het weergeven, afspelen of kopiëren van mediabestanden op uw apparaat of naar andere apparaten zoekt. Instellingen voor eigen netwerk Om een compatibele pc te kunnen aansluiten op het thuisnetwerk, moet u de bijbehorende software op de pc installeren. Deze software vindt u op de cd-rom of dvd-rom die is meegeleverd met uw apparaat. U kunt de software ook downloaden vanaf de ondersteuningspagina's voor uw apparaat op de Nokia-website. Selecteer Opties > Instellingen om de instellingen voor het thuisnetwerk te configureren en maak uw keuze uit de volgende opties: Instellingen configureren Als u mediabestanden die zijn opgeslagen in Foto's, via een draadloos netwerk (WLAN) wilt delen met andere door DLNA gecertificeerde compatibele UPnPapparaten, moet u een internettoegangspunt voor uw draadloze thuisnetwerk maken en configureren en vervolgens de instellingen voor het thuisnetwerk configureren in de toepassing Eigen media. De opties voor het eigen thuisnetwerk zijn pas in toepassingen beschikbaar wanneer de instellingen in de toepassing Home Media zijn geconfigureerd. Selecteer Menu > Toepassngn > Eigen media. 100 Wanneer u de toepassing Eigen media voor het eerst gebruikt, wordt de installatiewizard gestart. Deze begeleidt u bij het instellen van de instellingen voor het thuisnetwerk voor het apparaat. Als u de installatiewizard later wilt gebruiken, selecteert u Opties > Wizard uitvoeren en voert u de instructies uit. Eigen toegangspunt -- Selecteer Altijd vragen als u wilt dat u naar het toegangspunt wordt gevraagd telkens wanneer u verbinding maakt met het thuisnetwerk. [. . . ] Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N86 8MP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N86 8MP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag