Gebruiksaanwijzing NOKIA N800 2008

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N800. Wij hopen dat dit NOKIA N800 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N800 te teleladen.


NOKIA N800 2008: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (814 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N800 (825 ko)
   NOKIA N800 2007 (868 ko)
   NOKIA N800 (825 ko)
   NOKIA N800 (860 ko)
   NOKIA N800 2008 (555 ko)
   NOKIA N800 2007 (873 ko)
   NOKIA N800 ISSUE 1 (873 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N8002008

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Nokia N800 Internet Tablet Nokia N810 Internet Tablet Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RX-34/RX-44 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Alle rechten voorbehouden Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N800 en N810 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Definieer in Account instellen: Gebruikersnaam de volgende instellingen: Gebruikersnaam ­ Geef de gebruikersnaam voor de account op. Als u een gebruikersnaam voor Google Talk opgeeft, voert u de volledige gebruikersnaam in (alle tekst vóór @gmail. com). Deze optie is alleen beschikbaar als u ervoor hebt gekozen een nieuwe account bij Jabber te maken. Als u de geavanceerde instellingen voor de geselecteerde account wilt instellen, selecteert u Geavanceerd. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u Voltooien. 31 Internetcommunicatie 4. Account instellen: Details ­ Voer een beschrijvende Als u de instellingen van een account wilt bewerken, stelt u uw aanwezigheidsstatus in op Uit, selecteert u de account en Wijzigen. Als u een account wilt verwijderen, selecteert u de account en selecteert u Verwijderen. Onzichtbaar ­ Voor alle contactpersonen die toegang hebben tot uw aanwezigheidsinformatie, is uw status altijd 'offline'. Uit ­ Er is geen verbinding met de aanwezigheidsserver en u kunt geen communicatie ontvangen. Tik op in het statusindicatiegebied of tik op en selecteer Instellingen > Configuratiescherm als u uw aanwezigheidsinstellingen wilt definiëren. Ga naar Configuratiescherm en selecteer Aanwezigheid. Als u contactpersonen wilt groeperen, sleept u ze naar de gewenste groep. U kunt een contactpersoon aan meerdere groepen toevoegen en een groep kan uit veel contactpersonen bestaan. Als u een nieuwe groep met contactpersonen wilt maken, selecteert u > Groep > Nieuwe groep. . . . Tik op in de rechterbenedenhoek van het scherm om naar een contact te zoeken. Als u met een contact wilt kunnen communiceren, moet u accountinstellingen voor de internetoproep- en chatservices definiëren. Voordat u met uw contactpersonen kunt communiceren, moet u een validatieverzoek of ­reactie verzenden. Normaal gesproken wordt automatisch een validatieverzoek verzonden wanneer u een nieuwe contactpersoon toevoegt. Wanneer een ontvanger een validatieverzoek ontvangt en accepteert, ziet u de aanwezigheidsstatus van de ontvanger en kan de afzender de communicatie starten. Wanneer u een contactpersoon uit uw adresboek verwijdert, wordt ook de validatie verwijderd. Contactpersonen Om de gegevens van contactpersonen te beheren en gesprekken met uw contactpersonen te beginnen, tikt u op en selecteert u Contactpersonen weergeven. In de hoofdweergave van de contacttoepassing worden de gegevens van contactpersonen weergegeven in twee deelvensters: in het linkerdeelvenster ziet u de beschikbare groepen, en in het rechterdeelvenster ziet u de contacten van de geselecteerde groep en hun aanwezigheidsstatus. 32 Internetcommunicatie Afwezig ­ Voor alle contactpersonen die toegang hebben tot uw aanwezigheidsinformatie, is uw status altijd 'afwezig'. U kunt communicatie ontvangen. Als u een contactpersoon wilt toevoegen, selecteert u Contactpersoon > Nieuwe contactpersoon. . . . > om de contactpersoon te bellen, om met de contactpersoon te chatten, en om een e-mailbericht naar de contactpersoon te verzenden. Als de chatroom wordt beveiligd door een wachtwoord, wordt Wachtwoord invoeren weergegeven. Als u de beveiligde chatroom wilt binnengaan, geeft u het juiste wachtwoord op en selecteert u OK. Als u een chatbericht wilt schrijven en verzenden, tikt u op het tekstveld in de werkbalk van de chatroom, voert u het bericht in en tikt u op . [. . . ] Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. Normen Het product voldoet aan de volgende normen: EN 300328, Geharmoniseerde norm voor datatransmissie apparatuur werkend in de 2, 4 GHz ISM-band. EN 301 489-01, Elektromagnetische compatibiliteitsnorm voor radioapparatuur en -diensten. EN 301 489-17, Specifieke (EMC) voorwaarden voor breedbanddata en Hiperlan-apparatuur. EN 60950-1/IEC 60950-1, Veiligheid van informatietechnologische apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N800

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N800 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag