Gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1. Wij hopen dat dit NOKIA N80-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N80-1 te teleladen.


NOKIA N80-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3555 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N80-1 (3186 ko)
   NOKIA N80-1 WLAN UPNP SUPPORT GUIDE (3182 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N80-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-92 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. [. . . ] Als u een recent gekozen nummer wilt bellen in de standby-modus, drukt u op . Ga naar het nummer en druk op . 1 Voer in de standby-modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer, in. Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op voor het teken + (duidt de internationale toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het abonneenummer. 3 Druk op om het gesprek te beëindigen (of de oproep te annuleren). Als u op drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, ook als een andere toepassing actief is. Als u tijdens een gesprek het toetsenblok wilt sluiten, maar het gesprek niet wilt beëindigen, drukt u op en sluit u binnen enkele seconden het Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 69 Bellen Bellen Bellen Een conferentiegesprek voeren 1 Bel de eerste deelnemer. 2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, kiest u Opties > Nieuwe oproep. 3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer aan het gesprek toe te voegen en kies Opties > Conferentie > Toev. Conferentiegesprekken tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund. Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van de deelnemers, kiest u Opties > Conferentie > Privé. Als u het privé-gesprek hebt beëindigd, kiest u Opties > Toev. Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, kiest u Opties > Conferentie > Deelnemer verwijd. , gaat u naar een deelnemer en kiest u Verwijd. . 4 Druk op om het actieve conferentiegesprek te beëindigen. Bellen met een snelkeuzetoets Als u snelkeuze wilt activeren, drukt u op en kiest u Instrum. Als u een telefoonnummer wilt toewijzen aan een van de snelkeuzetoetsen ( ), drukt u op en kiest u Instrum. Ga naar de toets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen en kies Opties > Toewijz. . Als u wilt bellen in de standby-modus, drukt u op de snelkeuzetoets en vervolgens op . Spraakgestuurd bellen Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. In plaats daarvan maakt het apparaat een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt het ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend. Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam of bijnaam die op de contactkaart is opgeslagen. [. . . ] Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over certificatie (SAR) DIT APPARAAT VOLDOET AAN RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N80-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N80-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag