Gebruiksaanwijzing NOKIA N76-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N76-1. Wij hopen dat dit NOKIA N76-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N76-1 te teleladen.


NOKIA N76-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2741 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N76-1 PTT (183 ko)
   NOKIA N76-1 LIFEBLOG (151 ko)
   NOKIA N76-1 POSITIONING (155 ko)
   NOKIA N76-1 QUICKOFFICE (146 ko)
   NOKIA N76-1 GET STARTED (1073 ko)
   NOKIA N76-1 ONLINE PRINT (132 ko)
   NOKIA N76-1 ONLINE SHARE (144 ko)
   NOKIA N76-1 MOBILE SEARCH (124 ko)
   NOKIA N76-1 SETTINGS WIZARD (136 ko)
   NOKIA N76-1 NSERIES PC SUITE (127 ko)
   NOKIA N76-1 INSTANT MESSAGING (163 ko)
   NOKIA N76-1 (2713 ko)
   NOKIA N76-1 PTT (185 ko)
   NOKIA N76-1 LIFEBLOG (157 ko)
   NOKIA N76-1 POSITIONING (162 ko)
   NOKIA N76-1 QUICKOFFICE (149 ko)
   NOKIA N76-1 GET STARTED (1112 ko)
   NOKIA N76-1 ONLINE PRINT (140 ko)
   NOKIA N76-1 ONLINE SHARE (145 ko)
   NOKIA N76-1 MOBILE SEARCH (128 ko)
   NOKIA N76-1 SETTINGS WIZARD (140 ko)
   NOKIA N76-1 NSERIES PC SUITE (131 ko)
   NOKIA N76-1 INSTANT MESSAGING (171 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N76-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia N76-1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-135 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N76, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat vergrendeld is, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen. Druk op de aan/uit-toets en selecteer Externe SIM sluiten als u de externe SIM-modus wilt afsluiten. Mediaspeler - Hiermee synchroniseert u muziek met Windows Media Player. Zie 'Musikkoverføring med Windows Media Player' op pag. PC Suite - Hiermee geeft u op dat u de gegevenskabelverbinding wilt gebruiken voor Nokia Nseries PC Suite. Gegevensoverdracht - Hiermee brengt u gegevens over tussen het apparaat en een compatibele pc. afdrukken - Hiermee drukt u afbeeldingen af op een compatibele printer. 46. Pc-verbindingen U kunt het apparaat gebruiken met allerlei compatibele toepassingen voor pc-connectiviteit en gegevenscommunicatie. Met Nokia PC Suite voor Nseries kunt u bijvoorbeeld afbeeldingen overbrengen van het apparaat naar een compatibele pc. Maak de verbinding om te synchroniseren met het apparaat altijd vanaf de pc. USB Druk op en selecteer Instrumenten > Connect. > Ja als u wilt instellen dat het doel van de verbinding telkens moet worden opgegeven wanneer de kabel wordt aangesloten. 71 Verbindingen Als Vragen bij verbind. is uitgeschakeld en u de modus tijdens een actieve verbinding wilt wijzigen, selecteert u USB-modus en maakt u een keuze uit de volgende opties: Verbindingen Synchronisatie Met Synchr. kunt u notities, agenda-items, SMS-berichten of contactpersonen synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet. Een synchronisatieprofiel bevat de benodigde instellingen om gegevens in het apparaat te synchroniseren met een externe database op een server of in een compatibel apparaat. Selecteer Annuleer als u de synchronisatie tussentijds wilt afbreken. Als u wilt controleren of er software-updates beschikbaar zijn, selecteert u Opties > Controleren op updates. Als er een update beschikbaar is, wordt er informatie over deze update weergegeven. als u de update wilt downloaden of Annuleer als u het downloaden wilt annuleren. Bij het downloaden van software-updates worden er mogelijk grote hoeveelheden gegevens verzonden via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Controleer of de capaciteit van de batterij van het apparaat toereikend is of sluit de lader aan voordat u de update downloadt. Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. [. . . ] Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de auto en de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken. Aanvullende veiligheidsinformatie fabrieken of op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden vaak, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N76-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N76-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag