Gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE QD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE QD. Wij hopen dat dit NOKIA N-GAGE QD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE QD te teleladen.


NOKIA N-GAGE QD : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2135 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N-GAGE QD (4389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N-GAGE QD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKERSHANDLEIDING CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-29 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ Copyright © 2004 Nokia. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia, Nokia Connecting People, N-Gage en N-Gage QD zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. [. . . ] In de weergave Berichten ziet u de optie Nieuw bericht en een lijst met mappen: Inbox - bevat alle ontvangen berichten behalve infodienst- en e-mailberichten. Mailbox - Als u deze map opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding maken met de remote mailbox om nieuwe e-mailberichten op te halen. Verzonden - bevat de laatste 20 verzonden berichten die niet via Bluetooth zijn verzonden. Outbox - tijdelijke opslagplaats voor voltooide berichten die nog niet zijn verzonden. 56 Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. Tekst intoetsen Gewone tekstinvoer Het symbool verschijnt rechtsboven op de display als u de gewone tekstinvoer gebruikt. · Druk op een cijfertoets ( ) totdat het gewenste teken verschijnt. Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. · Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt (of drukt u op ) en toetst u de letter in. Als u op drukt, verschijnt er een lijst met leestekens en speciale tekens. Ga met naar het gewenste teken en druk op Selecteer om het te selecteren. · Druk op om te schakelen tussen de tekenmodi Abc, abc of ABC. Symbolen: en geven de modus aan. betekent dat de eerste letter van het woord een hoofdletter is en dat alle andere letters automatisch kleine letters zijn. All rights reserved. 57 Berichten Rapporten - U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor SMSberichten en multimediaberichten die u hebt verzonden (netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport ontvangen voor multimediaberichten die naar een e-mailadres zijn verzonden. Berichten Tekstinvoer met woordenlijst - Woordenboek Voor elke letter is één toetsaanslag voldoende. Tekstinvoer met woordenlijst is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst. Druk twee keer kort op om invoer met woordenlijst in of uit te schakelen. 1 U schakelt tekstinvoer met woordenlijst in door op te drukken en Woordenboek open te kiezen. Deze wijze van tekstinvoer wordt dan ingeschakeld voor alle editors op het gamedeck. Het symbool verschijnt rechtsboven op de display als u tekstinvoer met woordenlijst gebruikt. Als u bijvoorbeeld `Nokia' wilt intoetsen en de Nederlandse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op: voor N, voor o, voor k, voor i en voor a. 3 Als u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u dit door op te drukken of door een spatie toe te voegen met . [. . . ] De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2, 0W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SARniveau van het apparaat tijdens gebruik sterk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N-GAGE QD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N-GAGE QD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag