Gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE. Wij hopen dat dit NOKIA N-GAGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA N-GAGE te teleladen.


NOKIA N-GAGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5638 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA N-GAGE (3415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA N-GAGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION Ltd verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NEM-4 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/ Copyright © 2003 Nokia. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia, Nokia Connecting People en N-Gage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. [. . . ] Op de cijfertoetsen staan niet alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn. · Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige, wacht u tot de cursor weer verschijnt (of drukt u op ) en toetst u de letter in. 72 Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. · Als u een verkeerd teken hebt getypt, wist u dat met . Ga met de navigatietoets naar het gewenste teken en kies Selecteer om het te selecteren. betekent dat de eerste letter van het woord een hoofdletter is en dat alle andere letters automatisch kleine letters zijn. Als u bijvoorbeeld `Nokia' wilt intoetsen en de Engelse woordenlijst is geselecteerd, drukt u op: voor N, voor a. voor o, voor k, voor i, en Werken met tekstinvoer met woordenlijst U schakelt tekstinvoer met woordenlijst in door op te drukken en Woordenboek open te kiezen. Deze wijze van tekstinvoer wordt dan ingeschakeld voor alle editors op het gamedeck. Het woord verandert bij elke toetsaanslag. Zoals ziet, verandert het gevormde woord na elke toetsaanslag. · Als het woord juist is, bevestigt u dit door op of te drukken om een spatie in te voegen. · Als het woord niet juist is, kunt u het volgende doen: · Druk meermaals op om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken. · Druk op en kies Woordenboek Mogelijkheden voor een lijst met overeenkomende woorden. achter het woord wordt weergegeven, staat het gewenste woord niet in de Copyright © 2003 Nokia. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst. wilt verwijderen en tekens uit het woord wilt wissen, drukt u op . Tip!De functie voor tekstinvoer met woordenlijst probeert te raden welk veelgebruikt leesteken (. , ?!`) u nodig hebt. De volgorde en beschikbaarheid van leestekens zijn afhankelijk van de taal van de woordenlijst. · Druk meermaals op om de woorden uit de woordenlijst een voor een te bekijken. U kunt ook op drukken, Woordenboek kiezen en een van de volgende opties kiezen: · Mogelijkheden - om een lijst met woorden weer te geven die met uw toetsaanslagen overeenkomen. Als de woordenlijst vol is, vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst. Deze optie is alleen beschikbaar als het woord actief (onderstreept) is. Samengestelde woorden intoetsen · Toets het eerste deel van een samenstelling in en bevestig het door op te drukken. [. . . ] Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze beperkingen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of de gezondheidstoestand. Een alarmnummer kiezen: 1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de ontvangst van het signaal sterk genoeg is. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. 2 Druk zo vaak op als nodig is op (bijvoorbeeld om een gesprek te beëindigen, een menu af te sluiten, enzovoort), om het scherm leeg te maken en de telefoon gereed te maken voor een oproep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA N-GAGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA N-GAGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag