Gebruiksaanwijzing NOKIA MD-51W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-51W. Wij hopen dat dit NOKIA MD-51W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-51W te teleladen.


NOKIA MD-51W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (617 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA MD-51W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. 4 Komme i gang Knapper og deler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kabelromdeksel Batterideksel Av/på-knapp Laderkontakt Lydkontakt (3, 5 mm) Volum opp-knapp Statusindikator for batteri Volum ned-knapp NFC-område Statusindikator for strøm og Bluetooth Bluetooth-knapp Deler av produktet er magnetisk. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. Lade batteriet Før du bruker høyttaleren, må du installere og lade batteriet. Du installerer batteriet ved å åpne kabelromdekslet og batteridekslet og deretter sette i batteriet med kontaktene vendt i riktig retning. 5 Når batterinivået er lavt, blinker statusindikatoren for batteriet på høyttaleren rødt. [. . . ] Hvis du blir bedt om å oppgi passord, skriver du inn 0000. Fjerne sammenkoblingene Du kan tømme listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren. Slå av høyttaleren, og hold deretter inne hvite og røde indikatoren lyser vekselvis. Den Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren ved å trykke og holde inne og strømknappen. Etter at du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta prosessen for sammenkobling mellom høyttaleren og en enhet. Når du slår på høyttaleren, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk. Hvis du tømmer listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren, må du også tømme sammenkoblingen på enheten før du kobler sammen igjen. 8 Lytte til musikk Spille av musikk Koble en telefon eller en annen kompatibel enhet til høyttaleren, og spill av musikk. Justere høyttalervolumet Du øker volumet ved å trykke på volum opp-knappen. Tips: Hvis telefonen din har volumkontroll, kan du justere volumet både fra telefonen og høyttaleren. Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Koble til en annen enhet mens du er på farten Du og vennene dine kan bytte på å spille av musikk. Du kan koble til en annen enhet mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken. 1 2 3 Mens musikken spilles av fra den tilkoblede enheten, holder du inne i to sekunder. Koble sammen og opprett tilkobling mellom høyttaleren og en annen enhet. Avspillingen av musikken fortsetter til sammenkoblingen er fullført. Spill av musikk fra enheten som nettopp er koblet til. 9 Kundestøtte Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Produkt- og sikkerhetsinformasjon Ta vare på enheten Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene. • • • • • • Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes. Retur Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. [. . . ] Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Merk: Dette utstyret er testet i henhold til og overholder grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 i FCCbestemmelsene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi tilfredsstillende beskyttelse mot skadelig forstyrrelse ved bruk i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiostråling, og kan forårsake skadelig forstyrrelse for radiokommunikasjon hvis det ikke monteres og brukes i henhold til instruksjonene. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA MD-51W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA MD-51W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag