Gebruiksaanwijzing NOKIA MD-100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-100W. Wij hopen dat dit NOKIA MD-100W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA MD-100W te teleladen.


NOKIA MD-100W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1088 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA MD-100W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Qi-ladere og -enheter 4 bruker samme frekvens, så alle Qi-produkter er kompatible, uansett produsent eller merke, så lenge de aktive områdene berører hverandre. Se brukerveiledningene for begge enhetene for nærmere informasjon. Om Bluetooth-tilkobling Du kan bruke Bluetooth til å opprette en trådløs tilkobling til andre kompatible enheter, for eksempel mobiltelefoner. Enhetene behøver ikke å være i direkte siktlinje, men avstanden mellom dem må være under 10 meter. [. . . ] Den Du kan også gjenopprette fabrikkinnstillingene på høyttaleren ved å trykke og holde inne og strømknappen. Etter at du har fjernet sammenkoblingene, må du gjenta prosessen for sammenkobling mellom høyttaleren og en enhet. Når du slår på høyttaleren, aktiveres sammenkoblingsmodusen automatisk. Hvis du tømmer listen over sammenkoblede enheter på høyttaleren, må du også tømme sammenkoblingen på enheten før du kobler sammen igjen. Spille av musikk Mens du spiller av musikk på telefonen, kan du også styre musikken ved hjelp av høyttaleren. 9 Spille av en låt Velg en låt fra listen i musikkspilleren, og trykk på midlertidig eller gjenoppta avspillingen. for å spille av, stoppe avspillingen Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du hører på musikk, settes musikken på pause. Spille av forrige låt Trykk på Justere volumet Trykk på eller Slå av musikken Trykk på og . samtidig. Slå på musikken igjen Trykk på , eller begge knappene samtidig. Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. 10 Lade en annen enhet trådløst Plasser telefonen eller en annen kompatibel enhet på området for trådløs lading oppå høyttaleren. Når batteriet er ladet helt opp, slukkes ladeindikatorene umiddelbart. Du kan høre på musikk mens du lader, men sørg for at musikken ikke er for høy. Vibrasjoner kan forårsake at telefonen faller ut av høyttaleren. Det er normalt at høyttaleren og telefonen blir varme, og de kan bli enda varmere hvis du for eksempel spiller av musikk fra telefonen mens den lades. Høyttaleren slår seg av automatisk hvis den blir for varm. Hvis noe annet enn telefonen befinner seg på høyttaleren, kan høyttaleren ikke utføre lading, og ladeindikatorene blinker raskt. Koble til en annen enhet mens du er på farten Du og vennene dine kan bytte på å spille av musikk. Du kan koble til en annen enhet mens du er på farten og uten å måtte stoppe musikken. 1 Mens musikken spilles av fra den tilkoblede enheten, holder du inne sekunder. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA MD-100W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA MD-100W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag