Gebruiksaanwijzing NOKIA E90 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E90 COMMUNICATOR. Wij hopen dat dit NOKIA E90 COMMUNICATOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E90 COMMUNICATOR te teleladen.


NOKIA E90 COMMUNICATOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2497 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E90 COMMUNICATOR (2523 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR V1 (1577 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR BROCHURE (149 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR PRINTING GUIDE IN ENGLISH (597 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR NET CALLS GUIDE IN ENGLISH (1274 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR USING WLAN GUIDE IN ENGLISH (1181 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR USING MAPS GUIDE IN ENGLISH (4844 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR E MAIL SUPPORT GUIDE IN ENGLISH (934 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR BACKING UP DATA GUIDE IN ENGLISH (452 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR TRANSFERRING DATA GUIDE IN ENGLISH (991 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR USING QUICKOFFICE GUIDE IN ENGLISH (1056 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR SYNCHRONISING DATA GUIDE IN ENGLISH (1538 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR SOFTWARE INSTALLATION GUIDE IN ENGLISH (1052 ko)
   NOKIA E90 COMMUNICATOR CONFIGURING CONNECTION SETTINGS GUIDE IN ENGLISH (1828 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E90 COMMUNICATOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E90 Communicator Uitgave 3 9251246 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RA-6 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries en E90 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Voor het gebruik van het SIM-toegangsprofiel hebt u het volgende nodig: • Een geldige SIM-kaart in uw Nokia E90 Communicator. • Een compatibele carkit met ondersteuning voor draadloze Bluetooth-technologie. Zie www. nokia. com en de gebruikershandleiding bij uw carkit voor meer informatie over carkits en compatibiliteit met uw Nokia E90 Communicator. © 2007 Nokia. Gebruik uw carkit om het zoeken naar compatibele apparaten te starten. Selecteer uw Nokia E90 Communicator in de lijst met compatibele apparaten. Koppel de apparaten door de Bluetooth-toegangscode die op het scherm van de carkit wordt weergeven op uw Nokia E90 Communicator in te voeren. Tip: Als u de SIM-kaart al met het actieve gebruikersprofiel vanaf de carkit hebt benaderd, zoekt de carkit automatisch naar een apparaat met deze SIM-kaart. Als uw Nokia E90 Communicator wordt gevonden en automatische autorisatie geactiveerd is, wordt automatisch verbinding gemaakt met het GSM-netwerk wanneer u de auto start. Wanneer u het profiel voor externe SIM-toegang activeert, kunt u toepassingen op uw apparaat gebruiken die geen netwerk of SIM-diensten nodig hebben. Als u een verbinding tussen uw apparaat en de carkit tot stand wilt brengen zonder afzonderlijke acceptatie of autorisatie, selecteert u > Connect. Selecteer de carkit, druk op de navigatietoets en voer de Bluetooth-toegangscode in. Als het apparaat vraagt of er automatisch verbinding moet worden gemaakt, selecteert u Ja. Als u Nee selecteert, moeten verbindingsverzoeken van dit apparaat elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd. Als u de verbinding voor externe SIM-toegang op uw apparaat wilt beëindigen, selecteert u Externe SIM-modus > Uit. > Bluetooth > Infrarood Richt de infrarood-straal (IR) niet op andermans ogen en vermijd dat deze stoort met andere IR-apparaten. Gebruik infrarood om twee apparaten met elkaar te verbinden en gegevens tussen de apparaten uit te wisselen. Met infrarood kunt u gegevens zoals visitekaartjes, agendanotities en mediabestanden uitwisselen met een compatibel apparaat. Zorg ervoor dat de infraroodpoorten van beide apparaten naar elkaar toe gericht zijn. De onderlinge positie van de apparaten is belangrijker dan de hoek of de afstand. Schakel infrarood in op het andere apparaat en wacht een paar seconden totdat de infraroodverbinding tot stand is gebracht. Zoek het gewenste bestand in een toepssing of Bestandsbeheer en selecteer Opties > Zenden > Via infrarood. > Infrarood om infrarood in te schakelen op uw apparaat. Als de gegevensoverdracht niet binnen een minuut na activering van de infraroodpoort is gestart, wordt de verbinding verbroken en moet deze opnieuw tot stand worden gebracht. Alle items die via infrarood worden ontvangen, worden in de map Inbox van Berichten geplaatst. Als de apparaten tijdens de verbinding worden verplaatst, wordt de verbinding verbroken maar blijft de infraroodstraal op uw apparaat actief totdat u deze uitschakelt. Internettoegangspunten Een toegangspunt is het punt waar uw apparaat verbinding maakt met een netwerk. Als u e-mail en multimediadiensten wilt gebruiken of verbinding met internet wilt maken en webpagina's wilt weergeven, moet u eerst het internettoegangspunt definiëren voor deze diensten. [. . . ] Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te activeren voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw serviceprovider voor meer informatie. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op, wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E90 COMMUNICATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E90 COMMUNICATOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag