Gebruiksaanwijzing NOKIA E7-00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E7-00. Wij hopen dat dit NOKIA E7-00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E7-00 te teleladen.


NOKIA E7-00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4751 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E7-00 (3695 ko)
   NOKIA E7-00 (3651 ko)
   NOKIA E7-00 (4706 ko)
   NOKIA E7-00 V1.0 (4715 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E7-00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E7­00 Uitgave 1. 0 2 Inhoudsopgave Op uw apparaat en op het internet zoeken Uw apparaat offline gebruiken Levensduur van de batterij verlengen Het apparaat aanpassen Profielen Het thema wijzigen Startscherm Uw toepassingen indelen 33 34 34 35 35 37 37 39 Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 7 Toetsen en onderdelen 7 Het volume van een telefoongesprek, nummer of video wijzigen 11 De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen 11 Zaklantaarn 12 De SIM-kaart plaatsen of verwijderen 12 Uw apparaat opladen 14 Antennelocaties 16 Headset 16 Het apparaat in- of uitschakelen 17 Nokia-account en Ovi-diensten van Nokia 17 Apparaat instellen 18 Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren 18 Ovi Store van Nokia bezoeken 19 De gebruikershandleiding op het apparaat gebruiken 19 Nokia Ovi Suite installeren op uw pc Basistoepassing Handelingen aanraakscherm Interactieve elementen van het startscherm Schakelen tussen geopende toepassingen Tekst invoeren Sneltoetsen Schermsymbolen Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten 20 21 21 24 25 25 30 31 33 Telefoon 40 Een telefoonnummer bellen 40 Een contact zoeken 40 Een contact bellen 40 Een video-oproep plaatsen 41 Een conferentiegesprek voeren 42 De nummers bellen die u het meest gebruikt 43 Met uw stem een nummer kiezen 43 Oproepen plaatsen via internet 44 Het laatst gekozen nummer bellen 45 Een telefoongesprek opnemen 45 Dempen door te draaien 46 Gemiste oproepen weergeven 46 Uw voicemailbox bellen 47 Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer 47 Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen 47 Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan 48 Video delen 49 Contacten 51 Informatie over Contacten 51 Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan 51 Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan 51 Inhoudsopgave Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten 52 Een foto voor een contact toevoegen 52 Een beltoon instellen voor een specifiek contact 53 Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart 53 Een contactgroep maken 53 Een bericht verzenden aan een groep mensen 54 Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw apparaat 54 Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia 54 Berichten Informatie over Berichten Een bericht verzenden Een audiobericht verzenden Berichten ontvangen Een conversatie weergeven Een SMS-bericht beluisteren De taal wijzigen E-mail Over e-mail Een gratis e-mailaccount van Ovi van Nokia krijgen Een mailbox toevoegen E-mail lezen Een e-mail verzenden E-mails openen van het startscherm Internet Informatie over Web Op internet surfen Een favoriet toevoegen Abonneren op een webfeed Gebeurtenissen in de buurt ontdekken 55 55 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61 62 62 62 3 Sociale netwerken 63 Over Sociale netwerken 63 De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken 64 Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten 64 Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens 64 De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm 65 Een foto of video uploaden naar een dienst 65 Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen 65 Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst 66 Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda van uw apparaat 66 Camera 67 Informatie over Camera 67 Een foto nemen 67 Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's 67 Een foto in het donker nemen 68 Fototips 68 Een video opnemen 68 Een foto verzenden 69 Uw foto's en video's Informatie over Foto's Foto's en video's weergeven Gemaakte foto's bewerken Video-editor Een foto die u hebt genomen, afdrukken Foto's en video's op een tv weergeven Video's en tv Video's Naar Web TV kijken 69 69 69 70 70 72 72 75 75 75 4 Inhoudsopgave 76 76 79 79 79 80 82 82 82 87 88 90 91 96 96 98 Bestanden beheren 114 Beschikbaar geheugen vergroten voor meer inhoud 116 Toepassingen beheren 116 Inhoud synchroniseren 117 Contacten of foto's kopiëren tussen apparaten 119 Uw apparaat beschermen 119 Meer informatie vinden Ondersteuning Toegangscodes Problemen oplossen Als uw apparaat niet meer reageert Oorspronkelijke instellingen herstellen Wat te doen als het geheugen vol is?Knipperende berichtenindicator Een contact staat twee keer in de contactenlijst Onleesbare tekens tijdens het browsen Uw apparaat klaarmaken om te recyclen Bescherm het milieu Energie besparen Recyclen Product- en veiligheidsinformatie Index 121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 123 124 124 124 125 132 Muziek en audio Muziekspeler Muziek kopen van Ovi Muziek van Nokia Beveiligde inhoud Geluiden opnemen FM-radio Kaarten Overzicht van Kaarten Mijn positie Plaatsen zoeken Favorieten Locatie delen Rijden en wandelen Tijdbeheer Klok Agenda Office 100 Quickoffice 100 PDF-documenten lezen 102 Berekeningen maken 102 Notities schrijven 102 Woorden vertalen van de ene taal in de andere 103 ZIP-bestanden openen of maken 103 Connectiviteit Internetverbindingen Draadloos LAN Bluetooth USB-gegevenskabel VPN-verbindingen Een netwerkverbinding verbreken Uw bestanden op een extern station opslaan 103 103 105 106 109 111 111 112 Apparaatbeheer 113 Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden 113 Veiligheid 5 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. [. . . ] Een afspeellijst maken Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen?Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld. 78 Muziek en audio Selecteer Menu > Muziek > Muziekspeler. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben. Een nummer aan een afspeellijst toevoegen Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer Toev. Een nummer van de afspeellijst verwijderen Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer Verwijderen in het pop-upmenu. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst. Een afspeellijst afspelen Selecteer Opties > Afspeellijsten en de afspeellijst. Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd. Muziek van uw pc kopiëren Hebt u muziek op de pc die u op uw apparaat wilt beluisteren?Nokia Ovi Player biedt de snelste manier om muziek op uw apparaat te zetten en u kunt uw muziekverzameling er ook mee beheren en synchroniseren. 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Muziek en audio 2 3 79 Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en > USB > Mediaoverdr. . Raadpleeg de Help-functie bij Ovi Player voor meer informatie. Download de meest recente versie van Ovi player van www. ovi. com. Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld. Muziek kopen van Ovi Muziek van Nokia Met Ovi Muziek van Nokia kunt u nummers kopen en downloaden naar uw toestel en uw computer. Om uw muziekverzameling en downloads te beheren, kunt u Nokia Ovi Player installeren op uw compatibele pc of uw internetbrowser gebruiken om muziek te downloaden. Voor meer informatie over muziek, selecteert u Menu > Muziek > #Ovi Music of gaat u naar www. ovi. com. Beveiligde inhoud Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen. Licenties digitale rechten beheren Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. Geluiden opnemen U kunt de recorder van uw apparaat gebruiken om natuurgeluiden, zoals een fluitende vogels, en spraakmemo's op te nemen. Een geluidsclip opnemen Selecteer . 80 Muziek en audio Opname stoppen Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestandsbeheer. Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden Selecteer Opties > Verzenden. FM-radio Informatie over FM-radio Selecteer Menu > Muziek > Radio. [. . . ] Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E7-00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E7-00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag