Gebruiksaanwijzing NOKIA E65-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E65-1. Wij hopen dat dit NOKIA E65-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E65-1 te teleladen.


NOKIA E65-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2092 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E65-1 (2044 ko)
   NOKIA E65-1 (2035 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E65-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E65 Uitgave 1 9255217 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-208 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor uw apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Meer informatie vindt u op www. nokia. com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie. [. . . ] -- Selecteer het internettoegangspunt waarmee het apparaat de door u verzonden e-mailberichten verstuurt. · Beveiliging (poorten) -- Selecteer de beveiligingsoptie waarmee de verbinding naar de externe mailbox wordt beveiligd. Gebruikersinstellingen · Mijn mailnaam -- Voer de naam in die vóór uw e-mailadres wordt weergegeven wanneer u e-mail verzendt. · Antwoord -- Aangeven of u antwoorden wilt ontvangen op een ander adres. Selecteer Aan en voer het e-mailadres in, waarop u het antwoord wilt ontvangen. · E-mails verwijderen uit -- Geef aan of u e-mailberichten alleen van het apparaat of van zowel het apparaat als de server wilt verwijderen. Selecteer Altijd vragen als u bij het verwijderen van een e-mailbericht altijd wilt opgeven waar het bericht moet worden verwijderd. · Bericht zenden -- Selecteer deze optie om e-mailberichten zo snel mogelijk te verzenden, om e-mailberichten te verzenden wanneer u e-mailberichten ophaalt of om de e-mailberichten op te slaan in de Outbox om ze van daaruit later te verzenden. · Kopie naar mij -- Geef aan of u een kopie van de e-mail wilt opslaan in uw externe mailbox en in het adres zoals gedefinieerd in Mijn e-mailadres in de instellingen voor Uitgaande e-mail. opnemen -- Geef aan of u een handtekening wilt koppelen aan uw e-mailberichten. · Melding nwe e-mail -- Geef aan of u de nieuwe e-mailaanduidingen (zoals een signaal of een melding) wilt ontvangen wanneer u nieuwe e-mail ontvangt in de mailbox. Instellingen voor ophalen · E-mail ophalen (alleen voor POP3-mailboxen) -- Geef aan of u alleen de koptekstgegevens van het e-mailbericht wilt ophalen, zoals de afzender, het onderwerp en de datum, of dat u de e-mailberichten inclusief bijlagen wilt ophalen. · Aantal -- Geef op hoeveel e-mailberichten u van de externe server naar uw mailbox wilt downloaden. · Pad IMAP4-map (alleen voor IMAP4-mailboxen) -- Definieer het pad voor mappen waarop u een abonnement wilt aanvragen. · Mapabonnementen (alleen voor IMAP4-mailboxen) -- Abonneer u op andere mappen in de externe mailbox en haal inhoud uit die mappen op. © 2007 Nokia. 57 Selecteer Uitgaande e-mail en maak een keuze uit de volgende instellingen: Selecteer Gebruikersinst. voor ophalen en maak een keuze uit de volgende instellingen: Berichten Instellingen voor automatisch ophalen Selecteer Automatisch ophalen en maak een keuze uit de volgende instellingen: · Header ophalen -- Geef aan of een melding wilt ontvangen wanneer er nieuwe e-mail wordt ontvangen in uw externe mailbox. Selecteer Altijd ingeschakeld om nieuwe e-mailberichten altijd automatisch uit uw externe mailbox op te halen, of Uitsl. om nieuwe e-mailberichten alleen automatisch uit uw externe mailbox op te halen wanneer uw eigen netwerk actief is, en niet wanneer u bijvoorbeeld op reis bent. · Ophaaldagen -- Selecteer de dagen waarop e-mails naar uw apparaat worden gedownload. · Ophaaluren -- Definieer de uren gedurende welke de e-mails worden opgehaald. · Ophaalinterval -- Selecteer het tijdsinterval voor het ophalen van nieuwe e-mails. Infodienstinstellingen Maak een keuze uit de volgende opties: Selecteer Menu > Berichten > Opties > Instellingen > Infodienst. · Ontvangst -- Selecteer Aan om infodienstberichten te ontvangen. [. . . ] Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. 1. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt kiezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E65-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E65-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag