Gebruiksaanwijzing NOKIA E63

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E63. Wij hopen dat dit NOKIA E63 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E63 te teleladen.


NOKIA E63 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2569 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E63 (1045 ko)
   NOKIA E63 (2496 ko)
   NOKIA E63 (2547 ko)
   NOKIA E63 V1 (2464 ko)
   NOKIA E63 V1.1 (2509 ko)
   NOKIA E63 EMAIL SETUP GUIDE (2505 ko)
   NOKIA E63 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (2411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E63

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E63 Uitgave 5 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-437 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2010 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63, Ovi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. [. . . ] De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen aangegeven op de kaart. Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven, inclusief mogelijke opties voor een alternatieve route, selecteert u de gebeurtenis en Opties > Openen. © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 79 GPS-gegevens Selecteer Menu > Instrumenten > GPS-ggvns. Met GPS-gegevens kunt u uw huidige locatie weergeven, uw weg naar een gewenste locatie vinden en de afstand bijhouden. Selecteer Navigatie om navigatiegegevens naar uw bestemming weer te geven, Positie om positiegegevens van uw huidige locatie weer te geven of Tripafstand om uw reisgegevens weer te geven, zoals de afstand en tijd die u hebt gereisd en uw gemiddelde en maximale snelheid. De toepassing moet plaatsbepalingsgegevens ontvangen van ten minste drie satellieten voordat u de toepassing als hulp onderweg kunt gebruiken. De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen. Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u Navigatie > Opties > Navigatie stoppen. Als u uw huidige positie wilt opslaan als een plaatsbepaling, selecteert u Navigatie of Positie, en Opties > Positie opslaan. Als u de reismeter wilt activeren, selecteert u Tripafstand > Opties > Starten. Als u alle velden wilt herstellen en de reis opnieuw wilt berekenen, selecteert u Tripafstand > Opties > Opnieuw starten. Als u het gebruikte meetsysteem wilt wijzigen, selecteert u Opties > Instellingen > Maateenheid > Metrisch of Brits. Als u de hoogtecalibratie wilt invoeren om de hoogte die u van de satellieten hebt ontvangen, te corrigeren, selecteert u Opties > Instellingen > Hoogteberekening. GPS-gegevens gebruiken Als u de signaalsterkte wilt controleren van de satellieten die de positiegegevens voor navigatie verschaffen, opent u een van de drie weergavemogelijkheden en selecteert u Opties > Satellietstatus. Als u een een plaatsbepaling of oriëntatiepunt wilt instellen als de bestemming van uw reis, selecteert u Navigatie > Opties > Bestemming instlln. U kunt ook de lengte- en breedtecoördinaten van de bestemming invoeren. Plaatsbepalingen Selecteer Menu > Instrumenten > Plaatsen. Plaatsbepalingen zijn coördinaten van geografische locaties die u op uw apparaat kunt opslaan om later te gebruiken in andere toepassingen op basis van locatie. U kunt plaatsbepalingen creëren met een Bluetooth GPS-accessoire of netwerk (netwerkdienst). 80 © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Als u een plaatsbepaling wilt maken, selecteert u Opties > Nieuwe plaats. Selecteer Huidige positie om een netwerkverzoek te verzenden voor de lengte- en breedtecoördinaten van uw huidige locatie, Selecteren op kaart om de locatie te selecteren op een kaart of Handmatig opgeven om de benodigde informatie zelf in te vullen (bijvoorbeeld de naam, de categorie, het adres, de lengte- en breedtegraad en de hoogte). Als u de plaats wilt weergeven op de kaart, selecteert u Opties > Weergeven op kaart. Een plaatsbepaling maken · Zenden -- De plaatsbepaling verzenden naar compatibele apparaten. · Invoeropties -- Instellingen voor tekstinvoer, zoals de schrijftaal, wijzigen. · Bewerkopties -- De bij de plaats behorende telefoonnummers en webadressen bewerken. Plaatsbepalingscategorieën Plaatsbepalingen bewerken U kunt de plaatscategorieën in twee weergaven bekijken: de ene weergave geeft categorieën weer die al plaatsen bevatten, de andere geeft alle categorieën van uw apparaat weer. Als u alle plaatsen die een categorie bevat wilt weergeven, bladert u naar de categorie en drukt u op de bladertoets. Als u een plaatsbepaling wilt bewerken, selecteert u Opties > Bewerken > Opties en een van de volgende opties: · Categor. selecteren -- De plaatsbepaling indelen in een groep gelijksoortige plaatsbepalingen. Selecteer een categorie om de plaatsbepalingsgegevens aan te passen, zoals naam, categorie, adres, lengte- en breedtegraad en hoogte. [. . . ] Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E63

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E63 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag