Gebruiksaanwijzing NOKIA E61I-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E61I-1. Wij hopen dat dit NOKIA E61I-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E61I-1 te teleladen.


NOKIA E61I-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2042 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E61I-1 (2002 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E61I-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E61i Uitgave 1 9255104 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het productRM-227 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor uw apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Meer informatie vindt u op www. nokia. com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie. [. . . ] Als u verbinding wilt maken met het audiotoebehoren, drukt u op de aan/uit-toets om het toebehoren in te schakelen. apparaten, gaat u naar het toebehoren en selecteert u Opties > Verbinden. Symbolen voor Bluetooth-verbinding Bluetooth is actief. Wanneer het pictogram knippert, probeert uw apparaat verbinding met het andere apparaat te maken. Wanneer het pictogram onafgebroken wordt weergegeven, is de Bluetooth-verbinding actief. Apparaten koppelen Selecteer Menu > Connect. > Bluetooth en druk de bladertoets naar rechts om het tabblad Gekopp. Voordat u gaat koppelen, stelt u uw toegangscode in (1 tot 16 cijfers) en spreekt u met de eigenaar van het andere apparaat af die toegangscode te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface gebruiken een standaardtoegangscode. U hoeft u de toegangscode alleen in te voeren wanneer u de apparaten voor het eerst koppelt. Door het koppelen en autoriseren kan er sneller en gemakkelijker verbinding worden gemaakt omdat u de verbinding niet elke keer hoeft te accepteren wanneer u deze tot stand brengt. Het apparaat zoekt naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn. Tip: Als u eerder gegevens hebt verzonden via Bluetooth, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Selecteer Meer apparaten als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken. 2. Selecteer het apparaat waarmee u een koppeling wilt maken en voer de toegangscode in. Op het andere apparaat moet dezelfde toegangscode worden ingevoerd. Als u een bijnaam wilt geven aan een gekoppeld apparaat dat alleen in uw telefoon wordt weergegeven, gaat u naar het gekoppelde apparaat en selecteert u Opties > Korte naam toewijz. . Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvan u de koppeling wilt verwijderen en Opties > Verwijderen. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u Opties > Alle verwijderen. 3. Selecteer Ja om automatisch een verbinding tot stand te brengen tussen uw apparaat en het andere apparaat of selecteer Nee om de verbinding handmatig te bevestigen bij elke nieuwe verbinding. Vervolgens wordt het apparaat opgeslagen in de pagina voor gekoppelde apparaten. Tip: Als er momenteel een verbinding actief is tussen uw apparaat en een ander apparaat en u de koppeling met dat apparaat annuleert, wordt de koppeling onmiddellijk opgeheven en de verbinding verbroken. Apparaat autoriseren Als u een gekoppeld apparaat vertrouwt, kunt u dat apparaat automatisch verbinding laten maken met uw apparaat. Maak een keuze uit de volgende opties: · Geautoriseerd -- Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen tot stand worden gebracht zonder dat speciale kennis is vereist. Gebruik deze status voor uw eigen apparaten, zoals uw compatibele hoofdtelefoon of pc, of voor apparaten van iemand die u vertrouwt. · Niet geautoriseerd -- Verbindingsverzoeken van het andere apparaat moeten elke keer opnieuw expliciet worden geaccepteerd. Gegevens ontvangen Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u Bluetooth > Aan en Waarneembrh. Als u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren. Als u het bericht accepteert, wordt het opgeslagen in de map Inbox van Berichten. Tip: U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart openen met een compatibel toebehoren dat de dienst File Transfer Profile Client ondersteunt, zoals een laptop. 54 © 2007 Nokia. [. . . ] Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Een alarmnummer kiezen: Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. 1. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E61I-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E61I-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag