Gebruiksaanwijzing NOKIA E60-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E60-1. Wij hopen dat dit NOKIA E60-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E60-1 te teleladen.


NOKIA E60-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1828 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E60-1 (1783 ko)
   NOKIA E60-1 VPN (645 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E60-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E60 Uitgave 4 9241276 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-49 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. [. . . ] Neem contact op met uw systeembeheerder voor uw gebruikersnaam en wachtwoorden. -- Een VPN-toegangspunt maken waarmee VPN-beleid gekoppeld wordt aan een internettoegangspunt. · Beleid verwijderen -- Het geselecteerde VPN-beleid verwijderen. Als u VPN-beleid verwijdert, wordt het opnieuw geïnstalleerd wanneer u uw apparaat bijwerkt met de VPN-beleidsserver, tenzij het beleid ook van de server is verwijderd. Als VPN-beleid van de server is verwijderd, wordt het eveneens verwijderd van uw apparaat wanneer u een synchronisatie uitvoert. Voor het beheren van VPN-beleidsservers selecteert u VPN-beleidsservers > Opties > Openen en maakt u een keuze uit de volgende opties: · Nieuwe server -- Een VPN-beleidsserver toevoegen. · Synchroniseer srvr -- Nieuw VPN-beleid installeren of het geselecteerde VPN-beleid bijwerken. · Server verwijderen -- De geselecteerde VPN-beleidsserver verwijderen. Voor het beheren van de instellingen van VPN-beleidsservers selecteert u Opties > Openen > Nieuwe server of Server bewerken en maakt u een keuze uit de volgende opties: Copyright © 2006 Nokia. 52 Connectiviteit · Beleidsservernaam -- Een naam voor de server invoeren van maximaal 30 tekens. Het adres van de beleidsserver kan niet worden bewerkt nadat u verbinding hebt gemaakt met de server om VPN-beleid te installeren of bij te werken. · Internettoeg. punt -- Het internettoegangspunt selecteren om verbinding te maken met de VPN-beleidsserver. Het wachtwoord wordt automatisch gemaakt wanneer het de eerste keer nodig is. Het VPN-logboek weergeven Selecteer VPN-beheer > VPN-logbestand > Openen. Een VPN-logboek houdt bij wanneer u VPN-servers benadert om VPN-beleid en uw VPN-verbindingen te installeren, bij te werken en te synchroniseren. Foutberichten, waarschuwingen en informatieberichten worden gemarkeerd met een pictogram links van het item. Geef de redencodes die worden weergegeven in de detailweergave door aan uw systeembeheerder. Deze codes vergemakkelijken het zoeken naar de oorzaak van eventuele problemen met VPN. Wanneer het logboek groter wordt dan 20 KB, worden de oudste items verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe. Selecteer Opties en maak een keuze uit volgende opties: · Logb. · Logboek wissen -- De items in het logboek verwijderen. Roaming van e-mailgegevens Selecteer Menu > Instrumenten > Instell. Met uw apparaat is roaming tussen technologieën voor draadloze toegang, zoals WLAN en GPRS, mogelijk voor e-mail. U kunt bijvoorbeeld thuis een e-mailsessie starten en deze sessie op weg naar uw werk voortzetten. Terwijl uw sessie zonder onderbreking wordt voortgezet, schakelt uw mobiele apparaat van WLAN naar GPRS en weer terug naar WLAN als u op het werk aankomt. Toegangspuntengroepen 1. [. . . ] Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan of butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes bevat. Alarmnummer kiezen Een alarmnummer kiezen: Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. 1. Druk zo vaak als nodig is op de eindetoets om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startscherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E60-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E60-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag