Gebruiksaanwijzing NOKIA E52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA E52. Wij hopen dat dit NOKIA E52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA E52 te teleladen.


NOKIA E52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA E52 (3069 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA E52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia E52 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-469 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2010 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, OVI, Eseries en Nokia E52 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. 97 markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op #. Een geheugenkaart beheren Quickoffice Over Quickoffice Quickoffice bestaat uit het volgende: · Quickword om Microsoft Word-documenten weer te geven · Quicksheet om Microsoft Excel-werkbladen weer te geven · Quickpoint om Microsoft PowerPoint-presentaties weer te geven Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken. Selecteer Menu > Kantoor > Quickoffice. Selecteer Menu > Kantoor > Best. beheer. Deze opties zijn alleen beschikbaar als er een compatibele geheugenkaart in het apparaat is geplaatst. Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgende opties: · Geheugenkaartopties -- Hiermee kunt u de naam van een geheugenkaart wijzigen of een geheugenkaart formatteren. · Wachtwoord geh. kaart -- Hiermee beveiligt u een geheugenkaart met een wachtwoord. · Geh. kaart deblokkeren -- Hiermee deblokkeert u een geheugenkaart. Back-ups van bestanden op een Microsoft Word-, Excel- en geheugenkaart opslaan PowerPoint-documenten lezen Selecteer Menu > Kantoor > Best. beheer. Als u een back-up van bestanden wilt maken, selecteert u de bestandstypen waarvan u een back-up wilt maken en kiest u vervolgens Opties > Reservekopie. Zorg ervoor dat de geheugenkaart voldoende vrije ruimte voor de geselecteerde bestanden bevat. Met Quickoffice kunt u Microsoft Office-documenten, bijvoorbeeld Word-documenten, Excel-werkbladen of PowerPoint-presentaties, weergeven. Selecteer Menu > Kantoor > Quickoffice. Een bestand openen -- Selecteer het geheugen waarin het bestand is opgeslagen, blader naar de juiste map en selecteer het bestand. Bestanden sorteren -- Selecteer Opties > Sorteren op. © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 98 Bestanden naar een compatibel apparaat verzenden -- Selecteer en de verzendmethode. Conversieprogramma Selecteer Menu > Kantoor > Omrekenen. Het conversieprogramma heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kan sprake zijn van afrondingsfouten. Basisvaluta en wisselkoers instellen Afmetingen converteren Selecteer Menu > Kantoor > Omrekenen. Ga naar het typeveld en selecteer Opties > Conversietype om een lijst met metingen te openen. Selecteer het gebruikte maatstelsel (anders dan het muntstelsel) en OK. Ga naar het veld voor de eerste eenheid en selecteer Opties > Selecteer eenheid. Ga naar het veld voor de volgende eenheid en selecteer de eenheid waarnaar u wilt converteren. Ga naar het eerste bedragveld en voer de waarde in die u wilt converteren. In het andere bedragveld wordt automatisch de geconverteerde waarde ingevuld. Selecteer Menu > Kantoor > Omrekenen. Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet. Voordat u valuta kunt converteren, moet u een basisvaluta instellen en wisselkoersen invoeren. Als u de wisselkoers voor de valuta-eenheid wilt instellen, gaat u naar het typeveld en selecteert u Opties > Wisselkoersen. Ga naar het valutatype en voer de wisselkoers in die u wilt instellen voor één valuta-eenheid. [. . . ] Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. Informatie over certificatie (SAR) Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA E52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA E52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag