Gebruiksaanwijzing NOKIA C7-00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA C7-00. Wij hopen dat dit NOKIA C7-00 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA C7-00 te teleladen.


NOKIA C7-00 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3597 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA C7-00 (4073 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA C7-00

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia C7­00 Uitgave 1. 0 2 Inhoudsopgave Schakelen tussen geopende toepassingen Tekst invoeren Schermsymbolen Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten Zaklantaarn Op uw apparaat en op het internet zoeken Uw apparaat offline gebruiken Levensduur van de batterij verlengen Aanpassen Profielen Het thema wijzigen Startscherm Uw toepassingen indelen Telefoon Een telefoonnummer bellen Een oproep beantwoorden Een contact zoeken Een oproep weigeren Een contact bellen Een oproep dempen Een wachtende oproep beantwoorden Een video-oproep plaatsen Een video-oproep beantwoorden Een video-oproep weigeren Een conferentiegesprek voeren Snelkeuze gebruiken Met uw stem een nummer kiezen Oproepen plaatsen via internet Het laatst gekozen nummer bellen Een telefoongesprek opnemen Dempen door te draaien Gemiste oproepen weergeven Uw voicemailbox bellen 25 26 29 31 31 31 31 32 33 33 34 35 37 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 Inhoudsopgave Veiligheid 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 De SIM-kaart en de batterij plaatsen 10 Een geheugenkaart plaatsen of verwijderen 11 Opladen 13 Het apparaat in- of uitschakelen 14 Nokia-account en Ovi-diensten van Nokia 14 Apparaat instellen 15 Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren 15 De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen 16 Antennelocaties 17 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 17 De polsband bevestigen 18 Headset 18 De gebruikershandleiding op het apparaat gebruiken 18 Nokia Ovi Suite installeren op uw pc 19 Ontdek de internetdiensten van Ovi Kaarten van Nokia 20 Ovi by Nokia 20 Over Ovi Mail 21 Over Ovi Kaarten 21 Over Ovi Muziek 21 Over Ovi Winkel 21 Basistoepassing Handelingen aanraakscherm Interactieve elementen van het startscherm 22 22 24 Inhoudsopgave Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan Video delen E-mails openen van het startscherm 47 47 48 49 Internet Informatie over Web Op internet surfen Een favoriet toevoegen Abonneren op een webfeed Gebeurtenissen in de buurt ontdekken 3 60 60 60 60 61 61 62 Contacten 50 Informatie over Contacten 50 Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan 51 Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan 51 Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten 51 Een beltoon instellen voor een specifiek contact 52 Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart 52 Een contactgroep maken 53 Een bericht verzenden aan een groep mensen 53 Op de SIM-kaart opgeslagen contacten 53 Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia 54 Berichten Informatie over Berichten Een bericht verzenden Een bericht naar een contact verzenden Een audiobericht verzenden Berichten ontvangen Een conversatie weergeven Een SMS-bericht beluisteren De taal wijzigen E-mail E-mail 54 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 Sociale netwerken 62 Over Sociale netwerken 62 De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken 63 Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten 64 Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens 64 De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm 64 Een foto uploaden naar een dienst 64 Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen 65 Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst 65 Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda van uw apparaat 66 Camera 66 Informatie over Camera 66 Een foto maken 66 Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's 67 Fototips 67 Een video opnemen 68 Een foto verzenden 68 Uw foto's en video's Informatie over Foto's Foto's en video's weergeven Gemaakte foto's bewerken Video-editor 68 68 69 69 70 4 Inhoudsopgave 71 71 72 72 73 73 73 76 76 77 77 79 79 80 84 85 87 88 Beschikbaar geheugen vergroten voor meer inhoud 101 Toepassingen beheren 102 Inhoud synchroniseren 103 Contacten of foto's kopiëren tussen apparaten 104 Uw apparaat beschermen 105 Connectiviteit Internetverbindingen Draadloos LAN Bluetooth USB-gegevenskabel Een netwerkverbinding verbreken Uw bestanden op een extern station opslaan Meer informatie vinden Ondersteuning Toegangscodes Problemen oplossen Oorspronkelijke instellingen herstellen Wat te doen als het geheugen vol is?Knipperende berichtenindicator Een contact staat twee keer in de contactenlijst Onleesbare tekens tijdens het browsen Uw apparaat klaarmaken om te recyclen Groene tips Energie besparen Recyclen Product- en veiligheidsinformatie 106 106 107 108 111 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 118 Een foto die u hebt genomen, afdrukken Foto's en video's op een tv weergeven Video's en tv Video's Naar Web TV kijken Muziek en audio Muziekspeler Beveiligde inhoud Geluiden opnemen Muziek afspelen op een radio FM-radio Kaarten Overzicht van Kaarten Mijn positie Plaatsen zoeken Favorieten Locatie delen Rijden en wandelen Office 92 Quickoffice 92 PDF-documenten lezen 93 Berekeningen maken 93 Notities schrijven 93 Woorden vertalen van de ene taal in de andere 94 ZIP-bestanden openen of maken 94 Tijdbeheer Klok Agenda 95 95 97 Apparaatbeheer 99 Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden 99 Bestanden beheren 100 Inhoudsopgave Index 126 5 6 Veiligheid Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. [. . . ] om het afspelen te hervatten. Tip: Als u naar muziek luistert, kunt u terugkeren naar uw startscherm en de toepassing Muziekspeler op de achtergrond laten spelen. Muziek en audio 75 Een afspeellijst maken Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen?Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben. Een nummer aan een afspeellijst toevoegen Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer Toev. Een nummer van de afspeellijst verwijderen Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer Verwijderen in het pop-upmenu. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst. Een afspeellijst afspelen Selecteer Opties > Afspeellijsten en de afspeellijst. Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd. Muziek van uw pc kopiëren Hebt u muziek op de pc die u op uw apparaat wilt beluisteren?Nokia Ovi Player biedt de snelste manier om muziek op uw apparaat te zetten en u kunt uw muziekverzameling er ook mee beheren en synchroniseren. 76 1 2 3 Muziek en audio Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en > USB > Mediaoverdr. . Raadpleeg de Help-functie bij Ovi Player voor meer informatie. Download de meest recente versie van Ovi player van www. ovi. com. Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld. Beveiligde inhoud Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen. Licenties digitale rechten beheren Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinst. Geluiden opnemen U kunt de recorder van uw apparaat gebruiken om natuurgeluiden, zoals een fluitende vogels, en spraakmemo's op te nemen. De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestandsbeheer. Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden Selecteer Opties > Verzenden. Muziek en audio Muziek afspelen op een radio Informatie over de FM-zender Selecteer Menu > Muziek > FM-zender. 77 Met de FM-zender kunt u nummers die u op het apparaat hebt opgeslagen, afspelen via een compatibele FM-radio, bijvoorbeeld een autoradio of een stereo-installatie. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren, andere elektronische apparaten of publieke radiostations. De FM-zender kan interferentie veroorzaken voor FM-radio's uit de omgeving die op dezelfde frequentie werken. Zoek, om interferentie te vermijden, altijd naar een vrije FM-frequentie op de ontvangende radio voordat u de FM-zender activeert. De FM-zender kan niet tegelijkertijd met de FM-radio van het apparaat worden gebruikt. [. . . ] Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA C7-00

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA C7-00 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag