Gebruiksaanwijzing NOKIA C6-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA C6-01. Wij hopen dat dit NOKIA C6-01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA C6-01 te teleladen.


NOKIA C6-01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3849 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA C6-01 (3525 ko)
   NOKIA C6-01 V1.0 (3789 ko)
   NOKIA C6-01 (4394 ko)
   NOKIA C6-01 (3495 ko)
   NOKIA C6-01 (3741 ko)
   NOKIA C6-01 V1.2 (3761 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA C6-01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia C6­01 Uitgave 1. 1 2 Inhoudsopgave Schakelen tussen geopende toepassingen Tekst invoeren Schermsymbolen Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten Op uw apparaat en op het internet zoeken Uw apparaat offline gebruiken Levensduur van de batterij verlengen Aanpassen Profielen Het thema wijzigen Startscherm Uw toepassingen indelen Telefoon Een telefoonnummer bellen Een oproep beantwoorden Een contact zoeken Een oproep weigeren Een contact bellen Een wachtende oproep beantwoorden Een video-oproep plaatsen Een video-oproep beantwoorden Een video-oproep weigeren Een conferentiegesprek voeren Snelkeuze gebruiken Met uw stem een nummer kiezen Oproepen plaatsen via internet Het laatst gekozen nummer bellen Een telefoongesprek opnemen Dempen door te draaien Gemiste oproepen weergeven Uw voicemailbox bellen Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer 25 26 29 31 31 31 32 33 33 34 34 37 37 37 38 38 39 39 39 40 41 42 42 43 43 44 45 45 45 46 46 47 Inhoudsopgave Veiligheid 5 Aan de slag 7 Toetsen en onderdelen 7 Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen 9 De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen 9 De SIM-kaart plaatsen 10 De geheugenkaart plaatsen of verwijderen 11 Opladen 12 Antennelocatie 15 De polsband bevestigen 15 Headset 16 Het apparaat in- of uitschakelen 16 Nokia-account en Ovi-diensten van Nokia 16 Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren 17 Apparaat instellen 18 De gebruikershandleiding op het apparaat gebruiken 18 Nokia Ovi Suite installeren op uw pc 18 Ontdek de internetdiensten van Ovi Kaarten van Nokia 20 Ovi by Nokia 20 Over Ovi Mail 20 Over Ovi Kaarten 20 Over Ovi Muziek 21 Over Ovi Store 21 Basistoepassing Handelingen aanraakscherm Interactieve elementen van het startscherm 21 21 24 Inhoudsopgave Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan Video delen 47 48 49 Een favoriet toevoegen Abonneren op een webfeed Gebeurtenissen in de buurt ontdekken 3 61 61 62 Contacten 50 Informatie over Contacten 50 Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan 51 Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan 51 Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten 51 Een beltoon instellen voor een specifiek contact 52 Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart 52 Een contactgroep maken 53 Een bericht verzenden aan een groep mensen 53 Op de SIM-kaart opgeslagen contacten 53 Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia 54 Berichten Informatie over Berichten Een bericht verzenden Een audiobericht verzenden Berichten ontvangen Een conversatie weergeven Een SMS-bericht beluisteren De taal wijzigen E-mail E-mail E-mails openen van het startscherm Internet Informatie over Web Op internet surfen 54 54 54 55 55 56 56 57 57 57 60 60 60 60 Sociale netwerken 62 Over Sociale netwerken 62 De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken 63 Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten 63 Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens 63 De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm 64 Een foto uploaden naar een dienst 64 Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen 65 Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst 65 Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda van uw apparaat 65 Camera 66 Informatie over Camera 66 Een foto nemen 66 Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's 66 Een foto in het donker nemen 67 Fototips 67 Een video opnemen 68 Een foto verzenden 68 Uw foto's en video's Informatie over Foto's Foto's en video's weergeven Gemaakte foto's bewerken Een foto die u hebt genomen, afdrukken Foto's en video's op een tv weergeven 68 68 69 69 70 70 4 Inhoudsopgave 71 71 72 72 72 75 75 76 78 78 78 83 84 86 86 91 91 93 Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden 106 Bestanden beheren 107 Beschikbaar geheugen vergroten voor meer inhoud 109 Toepassingen beheren 110 Inhoud synchroniseren 111 Contacten of foto's kopiëren tussen apparaten 112 Uw apparaat beschermen 113 Meer informatie vinden Ondersteuning Toegangscodes Problemen oplossen Oorspronkelijke instellingen herstellen Wat te doen als het geheugen vol is?Knipperende berichtenindicator Een contact staat twee keer in de contactenlijst Onleesbare tekens tijdens het browsen Uw apparaat klaarmaken om te recyclen Groene tips Energie besparen Recyclen Product- en veiligheidsinformatie Index 114 114 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 118 126 Video's en tv Video's Naar Web TV kijken Muziek en audio Muziekspeler Beveiligde inhoud Geluiden opnemen FM-radio Kaarten Overzicht van Kaarten Mijn positie Plaatsen zoeken Favorieten Locatie delen Rijden en wandelen Tijdbeheer Klok Agenda Office 95 Quickoffice 95 PDF-documenten lezen 96 Berekeningen maken 96 Notities schrijven 97 Woorden vertalen van de ene taal in de andere 97 ZIP-bestanden openen of maken 97 Connectiviteit Internetverbindingen Draadloos LAN Bluetooth USB-gegevenskabel Een netwerkverbinding verbreken Uw bestanden op een extern station opslaan Apparaatbeheer 98 98 98 100 103 105 105 106 Veiligheid 5 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. [. . . ] Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw netwerkprovider. Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren. U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken. en de gewenste Web Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm Tik op het startscherm en houd dit vast. Selecteer vervolgens TV-dienst. Andere Web TV-diensten zoeken Voor het downloaden van TV-diensten vanuit de Ovi Winkel van Nokia selecteert u Meer items. U kunt ze echter ook verplaatsen naar een andere map, zoals een speciale Web TV-map. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www. ovi. com. Muziek en audio Muziekspeler Over Muziekspeler Selecteer Menu > Muziek > Muziekspeler. Met de toepassing Muziekspeler kunt u naar muziek en podcasts luisteren terwijl u onderweg bent. Muziek en audio 73 Tip: Haal meer muziek op bij Ovi Muziek. In de albumweergave kunt u de album covers bekijken door het apparaat zo te draaien dat het horizontaal is en naar links of rechts over het scherm te vegen. 2 Selecteer een nummer of album. . Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de nummers wilt luisteren, selecteert u Het afspelen onderbreken of hervatten om het afspelen te onderbreken, en Selecteer Een nummer snel vooruit- of terugspoelen Houd of ingedrukt. om het afspelen te hervatten. 74 Muziek en audio Tip: Als u naar muziek luistert, kunt u terugkeren naar uw startscherm en de toepassing Muziekspeler op de achtergrond laten spelen. Een afspeellijst maken Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen?Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben. Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen. Een nummer aan een afspeellijst toevoegen Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer Toev. Een nummer van de afspeellijst verwijderen Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer Verwijderen in het pop-upmenu. Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst. Een afspeellijst afspelen Selecteer Opties > Afspeellijsten en de afspeellijst. Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd. Muziek van uw pc kopiëren Hebt u muziek op de pc die u op uw apparaat wilt beluisteren?Nokia Ovi Player biedt de snelste manier om muziek op uw apparaat te zetten en u kunt uw muziekverzameling er ook mee beheren en synchroniseren. Muziek en audio 75 1 2 3 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en > USB > Mediaoverdr. . [. . . ] Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA C6-01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA C6-01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag