Gebruiksaanwijzing NOKIA BOOKLET 3G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BOOKLET 3G. Wij hopen dat dit NOKIA BOOKLET 3G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BOOKLET 3G te teleladen.


NOKIA BOOKLET 3G : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BOOKLET 3G (1119 ko)
   NOKIA BOOKLET 3G (999 ko)
   NOKIA BOOKLET 3G (999 ko)
   NOKIA BOOKLET 3G ISSUE 1 (999 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BOOKLET 3G

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aan de slag Aan de slag Hallo Uw Nokia-apparaat is uw persoonlijke toegang tot een wereld vol oneindige mogelijkheden. U hebt toegang tot internet en Ovi-diensten, u hebt toegang tot sociale netwerkdiensten en u kunt contact houden met uw vrienden. U kunt altijd de beste optie selecteren uit de beschikbare netwerken en verbindingsmethoden. Uw apparaat wordt geleverd met een interne GPS-antenne (global positioning system). [. . . ] A: Houd de aan/uit-toets minimaal 4 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. A: Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPSverbinding tot stand is gebracht. Alle rechten voorbehouden. Groene tips V: Waarom zie ik geen toegangspunt voor een WLAN (draadloos LAN), terwijl ik me binnen het bereik bevind?A: Mogelijk gebruikt het WLANtoegangspunt een verborgen SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLANinternettoegangspunt voor het netwerk hebt gemaakt op het apparaat. Groene tips Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu. Energie besparen Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken. U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt: · · · Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt. . Stel het apparaat zo in dat het in de energiespaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is. Recycling De meeste materialen waarvan uw Nokiaapparaat is gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar www. nokia. com/ werecycle als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op www. nokia. mobi/ werecycle. © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 19 20 Groene tips Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma. Papier besparen Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Door de gedrukte gebruikershandleiding beknopt te houden, besparen we tonnen papier en tonnen brandstof voor het transport. Raadpleeg www. nokia. com/support voor gedetailleerdere instructies en ondersteuning. Meer informatie Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op www. nokia. com/ecodeclaration. 20 © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Over dit apparaat Over dit apparaat Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM 850-, 900-, 1800- en 1900 MHz -netwerken en UMTS 900- en 2100 HSDPA-netwerken . Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Uw apparaat maakt gebruik van het netwerk dat op dat moment beschikbaar is. Roaming is gebaseerd op specifieke roamingovereenkomsten tussen uw netwerkprovider en andere netwerkproviders om u de mogelijkheid te bieden uw netwerkdiensten buiten uw eigen netwerk te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u naar het buitenland gaat. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie en de kosten van roaming. Dit apparaat ondersteunt verschillende connectiviteitsmethoden en kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. [. . . ] Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G en Ovi Suite zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BOOKLET 3G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BOOKLET 3G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag