Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-940. Wij hopen dat dit NOKIA BH-940 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-940 te teleladen.


NOKIA BH-940 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1966 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-940

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Brukerhåndbok for Nokia Purity Pro Bluetooth stereoheadset fra Monster 1. 0. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon. SLÅ AV I SIKKERHETS- BEGRENSEDE OMRÅDER Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. [. . . ] Slå headsettet på igjen, og headsettet kobler til begge enhetene. Gjenta trinn 1-3 for å koble fra. Koble til med en kabel Når du bruker lydkabelen, deaktiveres den trådløse tilkoblingen slik at du kan bruke headsettet frakoblet, for eksempel på en flyreise. 11 Koble kabelen til headsettet og den andre enden til headsettkontakten på enheten. Når du har koblet til kabelen, går headsettet over i flymodus. Headsettknappene fungerer forskjellig når headsettet brukes med en kablet eller trådløs tilkobling. Bruk den trådløse tilkoblingen for disse telefonene. Ringe Ringe og motta anrop Trådløs tilkobling Ringe Besvare eller avslutte et anrop Avslå et anrop Overføre en samtale fra telefonen til headsettet Bruk telefonen Trykk på Kablet tilkobling Bruk telefonen Trykk på Trykk på Hold inne to ganger i to sekunder Trykk på to ganger Ikke tilgjengelig 12 Ringe opp nummeret du ringte sist Bruke taleoppringing Trykk på to ganger når du ikke Ikke tilgjengelig er i en samtale. Hold inne i to sekunder når du ikke er i en samtale, og følg instruksjonene i brukerveiledningen for telefonen. Hold inne i to sekunder når du ikke er i en samtale, og følg instruksjonene i brukerveiledningen for telefonen. Det kan hende noen enheter ikke er fullstendig kompatible, og enheten må derfor kanskje kontrolleres fra selve enheten. I noen tilfeller kan det hende en funksjon ikke er tilgjengelig for enheten i det hele tatt. Håndtere anrop fra to telefoner Hvis headsettet er koblet til to telefoner, kan du håndtere anrop fra begge enhetene samtidig. Fortsette en samtale og avslå et anrop på en annen telefon Trykk to ganger på . Avslutte en samtale og besvare et anrop på en annen telefon Trykk på . Sette en samtale på vent og besvare et anrop på en annen telefon Hold inne i 2 sekunder. Bytte mellom aktive samtaler og samtaler på vent Hold inne i 2 sekunder. Avslutte en samtale og gå tilbake til en samtale på vent Trykk på . Hvis du vil ringe opp igjen et nummer eller bruke taleoppringing, foretas anropet på den telefonen du sist brukte til å ringe med headsettet. Musikkavspilling Hør på favorittmusikken din uansett hvor du er. Advarsel: Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. 13 Trådløs tilkobling Kablet tilkobling med en Nokia Lumia-telefon Kablet tilkobling med andre telefoner Spille av en låt Velg låten i Velg låten i Velg låten i musikkspilleren, og musikkspilleren, og musikkspilleren, og trykk på . Trykk på Trykk på Trykk på Sette låten på pause eller fortsette den Spille av neste låt Trykk på to Trykk på ganger Trykk på ganger Trykk på eller Hold inne to tre Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Spille av forrige låt Trykk på ganger Starte gjeldende låt Trykk på fra begynnelsen Spole fremover/ Hold inne bakover i gjeldende låt eller Ikke tilgjengelig Det kan hende noen enheter ikke er fullstendig kompatible, og enheten må derfor kanskje kontrolleres fra selve enheten. I noen tilfeller kan det hende en funksjon ikke er tilgjengelig for enheten i det hele tatt. Hvis du mottar et anrop eller ringer mens du hører på musikk, settes musikken på pause. Justere volumet og lyden Endre volumet Bruk volumknappene. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-940

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-940 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag