Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-907

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-907. Wij hopen dat dit NOKIA BH-907 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-907 te teleladen.


NOKIA BH-907 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (657 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BH-907 (651 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-907

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 Bruke headsettet med flere telefoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innledning Nokia Bluetooth-headset BH-907 gir deg frihet til å ringe og motta samtaler når du er på farten eller på kontoret. Headsettet har en skyvemikrofon som gir deg anledning til å besvare og avslutte anrop og snakke med lav stemme, selv i støyende omgivelser. [. . . ] Det trådløse headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2. 0 og støtter følgende profiler: Headset Profile 1. 1 og Handsfree Profile 1. 5. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren. 4 Komme i gang 2. Komme i gang Knapper og deler Headsettet består av følgende deler: · Indikatorlampe (1) · Volumknapp (2) · Av/på-knapp (3) · Skyvemikrofon (4) · Svar-/avslutningsknapp (5) · Laderkontakt (6) · Øretelefon (7) · Mikrofon (8) Før du begynner å bruke headsettet, må du lade batteriet og koble det sammen med en kompatibel telefon. Merk: Deler av headsettet er magnetisk. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetbaserte lagringsmedier i nærheten av headsettet, da informasjon som er lagret på dem, kan gå tapt. Ladere Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne enheten. Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer batterier og ladere kan ugyldiggjøre godkjenningen eller garantien og kan utgjøre en fare. Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen. 5 Komme i gang Lade batteriet Denne enheten har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Hvis telefonen støtter tilbakeringing, trykker du kort to ganger på svar-/ avslutningsknappen når du ikke har en aktiv samtale. Hvis telefonen støtter taleoppringing, holder du inne svar-/ avslutningsknappen når du ikke har aktive samtaler, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for telefonen. Du besvarer et anrop ved å skyve mikrofonen ned mot munnen, trykke på svar-/avslutningsknappen eller bruke telefontastene. Hvis funksjonen 9 Grunnleggende bruk for automatisk svar er aktivert, svarer telefonen automatisk på det innkommende anropet etter ett ringesignal. Du kan avvise et innkommende anrop ved å skyve mikrofonen ned og opp, eller trykke kort to ganger på svar-/avslutningsknappen. Du avslutter et anrop ved å skyve mikrofonen tilbake i utgangsposisjonen, trykke på svar-/avslutningsknappen eller bruke telefontastene. Justere volumet for øretelefonen Trykk opp på volumknappen for å heve volumet eller ned for å senke volumet. Hvis du vil justere volumet raskt, holder du inne knappen i ønsket retning. Slå mikrofonen av eller på Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke kort midt på volumknappen. Når mikrofonen er slått av, blinker indikatorlampen blått kontinuerlig. Denne funksjonen kan ikke brukes under et TOS-anrop. Trykk og snakk-anrop (TOS) Du kan bruke headsettet til å foreta og motta Trykk og snakk-anrop (TOS). Denne nettverkstjenesten krever at telefonen støtter den, og at funksjonen aktiveres på telefonen. Du kan få mer informasjon om TOSfunksjonen ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren og se i brukerhåndboken for telefonen. [. . . ] Den første telefonen som ble koblet sammen med headsettet, kalles standardtelefonen. Hvis headsettet slås på innen en avstand på 10 meter fra flere sammenkoblede telefoner, vil headsettet prøve å opprette en tilkobling til standardtelefonen. Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til standardtelefonen, forsøker det å opprette en tilkobling til den telefonen som ble sist brukt. Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til denne telefonen heller, kan en av de seks andre sammenkoblede telefonene kobles til headsettet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-907

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-907 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag