Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-905I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-905I. Wij hopen dat dit NOKIA BH-905I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-905I te teleladen.


NOKIA BH-905I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (167 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-905I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-905i med aktiv støyreduksjon Brukerveiledning 9222804 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at produktet BH-905i er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www. nokia. com/ phones/declaration_of_conformity/. © 2010 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. [. . . ] Hvis du har sammenkoblet og koblet headsettet til den mobile enheten din, kobler du headsettet fra enheten før du sammenkobler headsettet med musikkavspilleren. Kontroller at den mobile enheten eller musikkavspilleren er slått på. Hvis du vil sammenkoble headsettet og det ikke har vært sammenkoblet med en enhet tidligere, aktiverer du Bluetoothtilkobling på headsettet. Headsettet går til sammenkoblingsmodus, og indikatorlampen for Bluetooth blinker blått i raskt tempo. Hvis du vil koble headsettet manuelt til den sist brukte enheten som støtter Bluetooth-profilen HFP eller HFP- og A2DP-profilene, starter du tilkoblingen i Bluetooth-menyen på enheten din eller holder inne flerfunksjonsknappen i ca. Du vil kanskje kunne angi at enheten skal kobles til headsettet automatisk. Hvis du vil aktivere denne funksjonen i en Nokia-enhet, går du til Bluetooth-menyen og endrer innstillinger for den sammenkoblede enheten. 11 Komme i gang Feilsøking Dersom du ikke kan koble headsettet til din kompatible Bluetoothenhet, gjør du følgende: · Kontroller at headsettet er ladet. · Kontroller at Bluetooth-tilkobling er aktivert på headsettet og den andre enheten og at headsettet er sammenkoblet med enheten din. · Kontroller at lydkabelen CA-143U eller CA-182U ikke er koblet til headsettet. · Kontroller at headsettet er innen 10 meter fra enheten din, og at det ikke finnes noen hindringer mellom headsettet og enheten, som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter. Se også "Fjerne innstillinger eller tilbakestille", side 16. 12 Grunnleggende bruk 3. Grunnleggende bruk Plassere headsettet på hodet Snu høyttalerputene mot hverandre, og plasser headsettet på hodet slik at putene sitter komfortabelt på ørene. Plasser puten markert med L på venstre øre og puten markert med R på høyre øre. Juster lengden på hodebåndet for best passform. Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare. Når du ikke bruker headsettet, sørg for at aktiv støyreduksjon er deaktivert for å spare batteriet. Aktiv støyreduksjon Aktiv støyreduksjon reduserer støy i bråkete omgivelser. Du kan også bruke aktiv støyreduksjon til for eksempel å dempe støy på et fly når Bluetooth-tilkobling er deaktivert og lydkabelen CA-143U eller CA-182U ikke er koblet til headsettet. Du aktiverer aktiv støyreduksjon ved å skyve av/på-knappen for aktiv støyreduksjon mot laderkontakten. Indikatorlampen for lading og aktiv støyreduksjon lyser grønt. Du deaktiverer aktiv støyreduksjon ved å skyve av/på-knappen vekk fra laderkontakten. Indikatorlampen for lading og aktiv støyreduksjon slås av. Justere volumet Du justerer volumet i headsettet ved å trykke på volum opp- eller volum ned-knappen under en samtale eller mens du lytter til musikk. Du kan også justere volumet på den tilkoblede enheten hvis den støtter denne funksjonen med headsettet. 13 Grunnleggende bruk Anrop Du ringer ved å bruke den mobile enheten på vanlig måte når headsettet er koblet til telefonen. Hvis du vil ringe opp igjen det nummeret du ringte sist (hvis den mobile enheten støtter denne funksjonen med headsettet), og det ikke allerede er en aktiv samtale eller pågående musikkavspilling, trykker du to ganger på flerfunksjonsknappen. [. . . ] Oppbevar alltid batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Feil bruk eller bruk av ikkegodkjent lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-905I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-905I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag