Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-900. Wij hopen dat dit NOKIA BH-900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-900 te teleladen.


NOKIA BH-900 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BH-900 (112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-900

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Eksportkontroll Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. [. . . ] Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 8 timers taletid og opptil 180 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike mobiltelefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og omgivelsene. Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet og indikatorlampen begynner å blinke rødt. Slå headsettet på eller av Hold inne av/på-knappen for å slå på headsettet. Headsettet piper og indikatorlampen begynner å blinke grønt. Indikatorlampen lyser blått når headsettet er koblet til telefonen og er klar til bruk. Headsettet piper, og indikatorlampen lyser rødt en kort stund. Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon 1. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og angi at telefonen skal søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i brukerhåndboken for telefonen. 6 Komme i gang 3. Velg headsettet (Nokia BH-900) fra listen over enhetene som er funnet. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres bare én gang. Hvis sammenkoblingen er vellykket, piper headsettet, og det vises i telefonmenyer der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene. Koble headsettet fra telefonen For å koble headsettet fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen til en annen Bluetooth-enhet), må du gjøre ett av følgende: · Slå av headsettet · Koble fra headsettet i Bluetooth-menyen på telefonen · Flytte headsettet mer enn 10 meter bort fra telefonen Du trenger ikke å slette sammenkoblingen med headsettet for å koble det fra. Koble det sammenkoblede headsettet til telefonen igjen Hvis du vil koble headsettet til telefonen, slår du på headsettet, kobler til i Bluetooth-menyen på telefonen eller holder svar-/avslutningsknappen nede. Du kan stille inn telefonen slik at den automatisk kobles til headsettet når headsettet er slått på. For å gjøre dette på Nokia-telefoner, må du endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-menyen. Feilsøking Hvis du ikke får koblet headsettet til telefonen, gjør du følgende: · Kontroller at headsettet er ladet, slått på og koblet sammen med telefonen. · Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen. 7 Komme i gang · Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at det ikke er noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter. · Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du tilbakestille headsettet ved å koble det til en lader og trykke kort på av/på-knappen og midt på volumknappen samtidig. Denne tilbakestillingen sletter ikke innstillingene dine (for eksempel sammenkoblingsinnstillinger). 8 Grunnleggende bruk 3. [. . . ] De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag