Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-806

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-806. Wij hopen dat dit NOKIA BH-806 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-806 te teleladen.


NOKIA BH-806 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (188 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-806

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Velg øreputen som passer best og sitter mest behagelig i øret ditt. Når du vil endre øreputen, trekker du ut øreputen som allerede er i ørestykket og trykker den nye øreputen på plass. 1 2 3 4 Slå på headsettet ved å ta det ut av bæreklemmen. Følg stemmeanvisningene for å koble headsettet til en kompatibel enhet. Lade batteriet Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne spesifikke modellen. [. . . ] . 7 Overføre et anrop mellom headsettet og mobilenheten Berør og hold inne i 2 sekunder. Du kan ringe opp nummeret du ringte sist, eller bruke taleoppringing, hvis mobilenheten støtter disse funksjonene sammen med headsettet. Ringe opp nummeret du ringte sist Når du ikke er i en samtale, trykker du på . Bruke taleoppringing Trykk og hold inne i 2 sekunder når ingen samtaler er aktive, og følg instruksjonene i brukerhåndboken for mobilenheten. Endre volumet Still inn lydstyrken på den tilkoblede mobilenheten. Valgt lydstyrke lagres som laveste lydstyrke for enheten som er tilkoblet headsettet. Headsettet justerer automatisk lydstyrken i forhold til støy i omgivelsene rundt. Koble og sammenkoble headsettet til to enheter Når du bruker headsettet for første gang, sammenkobler det seg automatisk med mobilenheten. Du kan også sammenkoble headsettet til en annen enhet og administrere samtaler fra, for eksempel, både privat- og jobbmobil samtidig. Slå av headsettet ved å holde inne Aktiver koblingsmodus og koble headsettet med den andre enheten. Kontroller at Bluetooth er aktivert på begge enhetene, og slå headsettet av og deretter på igjen. Headsettet kobles til begge enhetene. Håndtere anrop fra to enheter Hvis headsettet er koblet til to mobilenheter, kan du håndtere anrop fra begge enhetene samtidig. Avslutte en samtale og besvare et anrop på en annen enhet Berør . Sette en samtale på vent og besvare et anrop på en annen enhet Berør og hold inne i 2 sekunder. Bytte mellom aktive samtaler og samtaler på vent Berør og hold inne i 2 sekunder. 8 Avslutte en samtale og aktivere en samtale på vent Berør . Hvis du vil ringe opp igjen et nummer eller bruke taleoppringing, foretas anropet på enheten du sist hadde en aktiv samtale på med headsettet. Innstillinger Deaktivere stemmevarsling Få tilbakemelding og instruksjoner i form av en stemme, for eksempel når du kobler enheten til en annen enhet. Kontroller at headsettet er slått på, og berør og hold inne stemmevarsel, og et gult indikatorlys blinker én gang. Du hører et Aktivere stemmevarsling Berør og hold inne i 9 sekunder. Du hører et stemmevarsel, og et grønt indikatorlys blinker én gang. Nullstille enhetskoblinger Når du nullstiller enhetskoblingene, må du velge språk på nytt. Headsettet piper to ganger, og indikatorlysene lyser vekselvis rødt og grønt. Når headsettet slås på, følger du stemmeanvisningene. Koblingsmodus er aktivert. Endre språk Når du endrer språk, mister du enhetskoblingen, og du må koble headsettet til enheten på nytt. [. . . ] Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate. Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-806

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-806 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag