Gebruiksaanwijzing NOKIA BH-220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-220. Wij hopen dat dit NOKIA BH-220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA BH-220 te teleladen.


NOKIA BH-220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (288 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA BH-220 (288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA BH-220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne spesifikke modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjente ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Når det røde ladeindikatorlyset slås av, er batteriet ladet helt opp. [. . . ] Du kan plassere holderen i bærevesken og bruke den praktiske klemmen til å feste vesken til noe. Sammenkoble enheten Koble og sammenkoble headsettet til telefonen Før du bruker headsettet, må du sammenkoble det med og koble det til en kompatibel telefon. Du kan koble headsettet sammen med 8 telefoner, men du kan bare koble det til maksimalt 2 telefoner samtidig. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat etter sammenkoblingen. Når headsettet er koblet til en telefon, blinker Bluetooth-indikatorlyset sakte. 6 Sammenkoble og koble til headsettet med NFC Med Near Field Communication (NFC) kan du enkelt sammenkoble og koble headsettet til en kompatibel telefon. Hvis den kompatible telefonen støtter NFC, aktiverer du NFC-funksjonen, fjerner headsettet fra holderen og berører NFC-området på holderen med NFC-området på telefonen. Hvis du vil ha informasjon om NFC, kan du se i brukerveiledningen for telefonen. Hvis ikke telefonen støtter NFC, kan du sammenkoble headsettet manuelt. Sammenkoble headsettet manuelt 1 Kontroller at headsettet er slått av, og at den kompatible telefonen er på. 2 Hvis du aldri har koblet headsettet sammen med en enhet, eller hvis du har tømt listen over sammenkoblinger, slår du på headsettet. Hvis headsettet tidligere har vært sammenkoblet med en annen enhet, fjerner du headsettet fra holderen, slår headsettet av og holder inne flerfunksjonsknappen i 5 sekunder. Headsettet går over i sammenkoblingsmodus, og et blått indikatorlys blinker raskt. 3 Aktiver Bluetooth på telefonen innen 3 minutter, og søk etter Bluetooth-enheter. Koblingsmodus er aktivert, og et blått indikatorlys begynner å blinke raskt. Du hører et stemmevarsel, og et gult indikatorlys blinker én gang. Aktivere stemmevarsling 1 Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen i 5 sekunder. Koblingsmodus er aktivert, og et blått indikatorlys begynner å blinke raskt. Du hører et stemmevarsel, og et grønt indikatorlys blinker én gang. Fjerne sammenkoblingene 1 Du slår av headsettet ved å holde inne flerfunksjonsknappen i 5 sekunder. Headsettet piper to ganger, og indikatorlysene lyser vekselvis rødt og grønt. 9 3 Når headsettet slås på, aktiveres sammenkoblingsmodus. Følg stemmeanvisningene. Produkt- og sikkerhetsinformasjon Batteri- og laderinformasjon Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-16, CA-190CD . Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av kontakten. [. . . ] De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort. Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA BH-220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA BH-220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag