Gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 GOLD ARTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 GOLD ARTE. Wij hopen dat dit NOKIA 8800 GOLD ARTE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 8800 GOLD ARTE te teleladen.


NOKIA 8800 GOLD ARTE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 8800 GOLD ARTE (1025 ko)
   NOKIA 8800 GOLD ARTE (690 ko)
   NOKIA 8800 GOLD ARTE (690 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 8800 GOLD ARTE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de Nokia 8800e Carbon Arte 9211504 Uitgave 1 NL 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit RM-233 product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Back-up maken -- om een back-up van de geselecteerde content te maken en deze in uw interne geheugen op te slaan. 32 Instellingen Back-up terugz. -- om content terug te zetten die u eerder als back-up op uw interne geheugen hebt opgeslagen. Geg. overdracht -- om gegevens over te dragen tussen uw telefoon en een ander apparaat. Connectiviteit U kunt de telefoon met een compatibele telefoon verbinden via een draadloze Bluetooth-verbinding of via een USB-gegevenskabel. Verbinding via Bluetooth Dit apparaat voldoet aan de Bluetooth-specificatie 2. 0 die de volgende profielen ondersteunt: SIM-toegang, object-push, gegevensoverdracht, inbelnetwerken, hoofdtelefoon, handsfree, serviceherkenning, algemene toegang, seriële poort en algemene objectuitwisseling. Gebruik door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere apparatuur die Bluetooth-technologie ondersteunt. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat. Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u de telefoon verbinden met een compatibel Bluetooth-apparaat binnen een afstand van tien meter. Omdat Bluetooth-telefoons gebruikmaken van radiogolven, hoeven de telefoon en het andere apparaat zich niet in elkaars gezichtsveld te bevinden, hoewel de verbinding storing kan ondervinden van obstakels zoals muren of elektronische apparatuur. Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af. Een Bluetooth-verbinding instellen Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan. Selecteer Naam telefoon om de naam voor uw telefoon in te stellen of te wijzigen. Houd er rekening mee dat Bluetooth energie verbruikt en de levensduur van de batterij kan bekorten. Een Bluetooth-apparaat aansluiten Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Zoeken nr audiotoeb. en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Instellingen 33 Een lijst van Bluetooth-verbindingen weergeven Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Actieve apparaten. Gegevens naar een Bluetooth-apparaat verzenden Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Gekopp. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en typ een wachtwoord. Om verbinding met een ander apparaat te kunnen maken, moet u afspreken welk wachtwoord (maximaal 16 tekens) u wilt gebruiken. U hoeft het wachtwoord alleen bij aanvang één keer te gebruiken om de verbinding te maken en de gegevensoverdracht te starten. Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, selecteert u Nieuw om een actueel overzicht van de Bluetooth-apparaten binnen het bereik weer te geven. Uw Bluetooth-apparaat verbergen voor andere apparatuur Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Waarnmb. Selecteer Verborgen of schakel Bluetooth volledig uit. Modeminstellingen U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of via een USB-kabel aansluiten op een compatibele computer en de telefoon vervolgens als modem gebruiken om een GPRS-verbinding via de computer mogelijk te maken. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packetgeg. instllngn > Actief toegangspunt en activeer het toegangspunt dat u wilt gebruiken. toeg. pnt bew. , typ een naam om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer OK. Selecteer Packet-ggvnstoegpnt, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer OK. Maak verbinding met het internet door uw telefoon als modem te gebruiken. Lees de gebruikershandleiding van "Nokia PC Suite" voor meer informatie. Als u de instellingen zowel op de computer als op de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de computer gebruikt. 34 Instellingen Synchroniseren vanaf een compatibele computer Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, installeert u het programma Nokia PC Suite voor uw telefoon op de computer. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc. Synchroniseren vanaf een server Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over deze dienst en de benodigde instellingen. USB-gegevenskabel U kunt de USB-gegevenskabel, CA-101, gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt. [. . . ] Als het apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. Een alarmnummer kiezen: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 8800 GOLD ARTE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 8800 GOLD ARTE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag