Gebruiksaanwijzing NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM. Wij hopen dat dit NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM te teleladen.


NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (861 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7900 Prism 9203839 Uitgave 2 NL 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit RM-264 product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/ EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Copyright © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Selecteer Naam telefoon om de naam voor uw telefoon in te stellen of te wijzigen. Houd er rekening mee dat Bluetooth energie verbruikt en de levensduur van de batterij kan bekorten. Een Bluetooth-apparaat aansluiten Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Zoeken nr audiotoeb. en selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Een lijst van Bluetooth-verbindingen weergeven Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Actieve apparaten. Gegevens naar een Bluetooth-apparaat verzenden Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Gekopp. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en typ een wachtwoord. Om verbinding met een ander apparaat te kunnen maken, moet u afspreken welk wachtwoord (maximaal 16 tekens) u wilt gebruiken. U hoeft het wachtwoord alleen bij aanvang één keer te gebruiken om de verbinding te maken en de gegevensoverdracht te starten. Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, selecteert u Nieuw om een actueel overzicht van de Bluetooth-apparaten binnen het bereik weer te geven. Uw Bluetooth-apparaat verbergen voor andere apparatuur Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Waarnmb. 33 Modeminstellingen U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of via een USB-kabel aansluiten op een compatibele computer en de telefoon vervolgens als modem gebruiken om een GPRS-verbinding via de computer mogelijk te maken. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packetgeg. instllngn > Actief toegangspunt en activeer het toegangspunt dat u wilt gebruiken. toeg. pnt bew. , typ een naam om de instellingen voor het toegangspunt te wijzigen en selecteer OK. Selecteer Packet-ggvnstoegpnt, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer OK. Maak verbinding met het internet door uw telefoon als modem te gebruiken. Lees de gebruikershandleiding van ’Nokia PC Suite’, voor meer informatie. Als u de instellingen zowel op de computer als op de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de computer gebruikt. Synchroniseren vanaf een compatibele computer Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, installeert u het programma Nokia PC Suite voor uw telefoon op de computer. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een CA-101 USB-kabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de computer. Synchroniseren vanaf een server Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over deze dienst en de benodigde instellingen. USB-gegevenskabel U kunt de CA-101 USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele computer of een printer die PictBridge ondersteunt. Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van afbeeldingen, dan moet u de gegevenskabel aansluiten. 34 Bevestig USB-gegevenskabel aangesloten. en selecteer daarna een van de volgende opties: PC Suite — om de telefoon te gebruiken met toepassingen op een computer met Nokia PC Suite. Afdrukken/media — om de telefoon te gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge, of om de telefoon op een computer aan te sluiten voor synchronisatie met Windows Media Player (muziek, video). Gegevensopslag — om verbinding te maken met een computer zonder Nokiasoftware en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken. Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel > PC Suite, Afdrukken/media of Gegevensopslag. ■ Oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en kies daarna een van de volgende opties: Doorschakelen — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. [. . . ] Het gaat onder andere om scheepsruimen, chemische overslag- of opslagplaatsen en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes bevat van bijvoorbeeld graan, stof of metaaldeeltjes. U dient contact op te nemen met de fabrikanten van voertuigen die gebruik maken van LPG (onder andere propaan of butaan) om vast te stellen of dit apparaat in dergelijke voertuigen veilig kan worden gebruikt. 57 ■ Alarmnummers Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als het apparaat gesprekken via internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7900 CRYSTAL PRISM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag