Gebruiksaanwijzing NOKIA 7610 SUPERNOVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7610 SUPERNOVA. Wij hopen dat dit NOKIA 7610 SUPERNOVA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7610 SUPERNOVA te teleladen.


NOKIA 7610 SUPERNOVA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (546 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 7610 SUPERNOVA (536 ko)
   NOKIA 7610 SUPERNOVA (627 ko)
   NOKIA 7610 SUPERNOVA ISSUE 1 (627 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7610 SUPERNOVA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7610 Supernova 9209471 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-354 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Instellingen Profielen De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen die ook wel profielen worden genoemd. U kunt in deze profielen de ringtones voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen aanpassen. 34 © 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Selecteer Menu > Instellingen > Profielen, het gewenste profiel, en maak een keuze uit de volgende opties: Activeer -- om het geselecteerde profiel te activeren Aanpassen -- om de profielinstellingen te wijzigen Tijdelijk -- om in te stellen dat een profiel gedurende een bepaalde tijd wordt geactiveerd. Wanneer de ingestelde tijd voor het profiel verstrijkt, wordt het vorige profiel (waarvoor geen tijd was ingesteld) geactiveerd. Instellingen Thema's Een thema bevat elementen voor het aanpassen van de telefoon. Selecteer Menu > Instellingen > Thema's en maak een keuze uit de volgende opties: Thema selecteren -- Open de map met thema's en selecteer een thema. Thema Kleureffect -- Geef thema's een kleur met behulp van de camerazoeker of een afbeelding. Themadownloads -- Open een lijst met koppelingen om meer thema's te downloaden. Als u voor de beltoon het hoogste volumeniveau instelt, wordt dit beltoonvolume na een paar seconden bereikt. Tonen Lichten Als u lichteffecten wilt activeren en deactiveren die zijn gekoppeld aan verschillende telefoonfuncties, selecteert u Menu > Instellingen > Verlichting. Selecteer Menu > Instellingen > Weergave en maak een keuze uit de beschikbare opties: Achtergrond -- om een achtergrondafbeelding voor de standbystand toe te voegen Actief standby -- om de modus actief standby te activeren, te organiseren en te personaliseren Letterkleur bij stdby -- om de letterkleur voor de standbystand te selecteren Nav. toetspictogr. -- om de symbolen weer te geven van de snelkoppelingen voor de bladertoetsen in de standbystand, wanneer de modus actief standby is uitgeschakeld Meldingsdetails -- om details weer te geven in meldingen over gemiste oproepen en berichten © 2008 Nokia. 35 Weergave Instellingen Overgangseffecten -- om de navigatie extra soepel en geleidelijk te laten verlopen Animatie (schuiven) -- om een animatie en een toon weer te geven wanneer u de telefoon open- of dichtschuift Screensaver -- om een screensaver te maken en in te stellen Energiespaarstand -- om het scherm automatisch te dimmen en een klok weer te geven wanneer de telefoon een bepaalde tijd niet is gebruikt Slaapstand -- om het scherm automatisch uit te schakelen wanneer de telefoon een bepaalde tijd niet is gebruikt Lettergrootte -- om de lettergrootte in te stellen voor de weergave van berichten, contacten en webpagina's Operatorlogo -- om het logo van de operator weer te geven Celinformatie -- om de celinformatie weer te geven, indien beschikbaar op het netwerk Datum en tijd Als u het kloktype, de tijd, de tijdzone of de datum wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Datum en tijd. Als u naar een andere tijdzone reist, selecteert u Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd > Tijdzone: en drukt u de bladertoets naar links of rechts om de tijdzone van uw huidige locatie te selecteren. De tijd en de datum worden aangepast aan de tijdzone zodat de telefoon de juiste verzendtijd van ontvangen tekstof multimediaberichten kan weergeven. Zo geeft GMT -5 de tijdzone aan voor New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk). Mijn snelkoppelingen Met behulp van snelkoppelingen kunt u snel toegang krijgen tot de telefoonfuncties die u het meest gebruikt. Als u de functie wilt wijzigen die is toegewezen aan de linker- of rechterselectietoets, selecteert u Menu > Instellingen > Snelkoppelingen > Linkerselectietoets of Rechter selectietoets en de functie. Als de linkerselectietoets in de stand-by modus is ingesteld op Favoriet en u een functie wilt activeren, selecteert u Favoriet > Opties en een van de volgende opties: Selectieopties -- om een functie toe te voegen of te verwijderen Organiseren -- om de functies opnieuw te rangschikken Linker- en rechterselectietoets Andere snelkoppelingen Selecteer Menu > Instellingen > Snelkoppelingen en maak een keuze uit de volgende opties: 36 © 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Navigatietoets -- om andere functies uit een vooraf gedefinieerde lijst toe te wijzen aan de navigatietoets (bladertoets). Actief standby-toets -- om de beweging van de navigatietoets te selecteren waarmee u de actieve stand-by modus kunt activeren. Instellingen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en maak een keuze uit de volgende opties: Doorschakelen -- om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets -- om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linkeren rechterselectietoets, of de eindetoets. kiezen -- om het nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Stemhelderheid -- om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden Snelkeuze -- om de aan de cijfertoetsen (2 tot en met 9) toegewezen namen en telefoonnummers te kiezen door de betreffende cijfertoets ingedrukt te houden Wachtfunctieopties -- om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst) Gespreksduur wrgvn -- Selecteer Aan om de duur van het huidige telefoongesprek weer te geven Samenv. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. Alarmnummer kiezen Aanvullende veiligheidsinformatie Belangrijk: Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal proberen alarmnummers te kiezen via zowel het mobiele netwerk als uw internetprovider wanneer beide zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7610 SUPERNOVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7610 SUPERNOVA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag