Gebruiksaanwijzing NOKIA 7310 SUPERNOVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7310 SUPERNOVA. Wij hopen dat dit NOKIA 7310 SUPERNOVA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7310 SUPERNOVA te teleladen.


NOKIA 7310 SUPERNOVA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (751 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 7310 SUPERNOVA (740 ko)
   NOKIA 7310 SUPERNOVA (696 ko)
   NOKIA 7310 SUPERNOVA (707 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7310 SUPERNOVA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7310 Supernova 9209238 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-379 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Als u de telefoon wilt aansluiten op een audiovoorziening, selecteert u Zoeken nr audiotoeb. Als u de telefoon wilt aansluiten op een Bluetooth-apparaat binnen het bereik, selecteert u Gekopp. Typ een wachtwoord (maximaal 16 tekens) op de telefoon en geef toestemming voor de verbinding op het andere Bluetooth-apparaat. Als u zich zorgen maakt om de beveiliging, schakelt u Bluetooth uit, of stelt u Waarnmb. Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet U kunt Bluetooth gebruiken om met uw compatibele pc verbinding te maken met internet zonder de PC Suite-software. Voor de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de pc moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon, en na het koppelen met de pc wordt er door de telefoon automatisch een GPRS-verbinding met het internet gemaakt. Instellingen GPRS (General Packet Radio Service) is een netwerkdienst waarmee mobiele telefoons gegevens kunnen verzenden en ontvangen via een IP-netwerk (Internet Protocol). U kunt het gebruik van de dienst definiëren door Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev. verb. te selecteren en een keuze te maken uit de volgende opties: Wanneer nodig -- om in te stellen dat de GPRS-verbinding tot stand wordt gebracht wanneer een toepassing deze nodig heeft. De verbinding wordt gesloten wanneer de toepassing wordt beëindigd. Altijd online -- om automatisch verbinding te maken met een packetgegevensnetwerk wanneer u de telefoon inschakelt U kunt een compatibele pc met de telefoon verbinden via Bluetooth of via een USBgegevenskabel en de telefoon als modem gebruiken. U kunt de USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. Als u de telefoon wilt activeren voor het overdragen van gegevens of het afdrukken van een afbeelding, moet u de gegevenskabel aansluiten en de modus selecteren: PC Suite -- om de kabel voor PC Suite te gebruiken Afdrukken/media -- om de telefoon te gebruiken met een printer die PictBridgecompatibel is, of met een compatibele pc © 2008 Nokia. 35 Packet-gegevens USB-gegevenskabel Instellingen Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel en de gewenste USB-modus. Gegevensopslag -- om verbinding te maken met een pc zonder Nokia-software, en om de telefoon voor gegevensopslag te gebruiken Met Nokia PC Suite kunt u muziek beheren, en contacten, de kalender, agendanotities en (taak)notities synchroniseren tussen de telefoon en de compatibele pc of een externe internetserver (netwerkdienst). Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en maak een keuze uit de volgende opties: Doorschakelen -- om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets -- om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linkeren rechterselectietoets, of de eindetoets. kiezen -- om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging Stemhelderheid -- om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden Snelkeuze -- om de namen en telefoonnummers te kiezen die zijn toegewezen aan de nummertoetsen 2 tot en met 9 door de desbetreffende nummertoets ingedrukt te houden Wachtfunctieopties -- om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst) Samenv. -- om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven bij degene naar wie u belt (netwerkdienst). Selecteer Netwerkinstelling als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw netwerkprovider. oproepen -- om telefoonlijn 1 of 2 voor gesprekken te selecteren als dit wordt ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst) Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon en maak een keuze uit de volgende opties: Taalinstellingen -- Selecteer Taal display om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Met Automatisch wordt automatisch de taal geselecteerd op basis van de informatie op de SIM-kaart. [. . . ] Neem contact op met de fabrikanten van voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere propaan en butaan) om te bepalen of dit apparaat veilig kan worden gebruikt in de omgeving van deze voertuigen. Alarmnummer kiezen Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelijk zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7310 SUPERNOVA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7310 SUPERNOVA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag