Gebruiksaanwijzing NOKIA 7230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7230. Wij hopen dat dit NOKIA 7230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7230 te teleladen.


NOKIA 7230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 7230 (484 ko)
   NOKIA 7230 V1 (1242 ko)
   NOKIA 7230 DATASHEET (1184 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7230 Uitgave 2 2 Inhoudsopgave Chatten Voicemail Berichtinstellingen Contacten Oproeplogboek Instellingen Profielen Tonen Scherm Datum en tijd Snelkoppelingen Synchronisatie en back-up Connectiviteit Telefooninstellingen voor oproepen Accessoires Configuratie Fabrieksinstellingen terugzetten Galerij Toepassingen Wekker Agenda en takenlijst Extra Camera en video FM-radio Recorder Mediaspeler Kaarten Web of internet Verbinding maken met een webservice SIM-diensten Groene tips Energie besparen Recyclen Meer informatie 19 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 24 25 25 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 30 33 33 33 33 34 34 34 Inhoudsopgave Veiligheid Algemene informatie Over dit apparaat Netwerkmodus Netwerkdiensten Gedeeld geheugen Toegangscodes Software-updates via de pc Ondersteuning Aan de slag Toetsen en onderdelen De SIM-kaart plaatsen Een geheugenkaart plaatsen De batterij plaatsen De batterij opladen In- en uitschakelen Scherm Toetsenslot GSM-antenne Accessoires Oproepen Oproepen plaatsen en beantwoorden Luidspreker Snelkeuzetoetsen Tekst invoeren Tekstmodi Gewone tekstinvoer Tekstinvoer met woordenboek Door de menu's navigeren Berichten Tekst- en multimediaberichten Flitsberichten Nokia Xpress-audioberichten Nokia Mail 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 18 Inhoudsopgave Product- en veiligheidsinformatie Index 34 41 3 4 Veiligheid Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. [. . . ] -- De standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren. instellingen -- Nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u Toevgn of Opties > Voeg nieuwe toe. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u Opties > Activeer. Fabrieksinstellingen terugzetten Als u de telefoon wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, selecteert u Menu > Instellingen > Fabriekswaarden en een van de volgende opties: Alleen instellingen -- om alle voorkeursinstellingen te herstellen zonder persoonlijke gegevens te wissen. Alles -- om alle voorkeursinstellingen herstellen én alle persoonlijke gegevens te wissen, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringssleutels. Galerij In de Galerij kunt u afbeeldingen, videoclips en muziekbestanden beheren. De inhoud van de Galerij weergeven Selecteer Menu > Galerij. 26 Toepassingen Een afbeelding of videoclip die u bekijkt uploaden naar een webservice Selecteer Opties > Verzenden > Upl. naar web en de gewenste uploaddienst. Toepassingen Wekker U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken. 3 Selecteer Herhalen: > Aan om op geselecteerde dagen van de week een alarmsignaal te laten klinken. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u de hoofdtelefoon op het apparaat aansluiten. 5 Stel de lengte in van de time-outperiode van de sluimerfunctie en selecteer Opslaan. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of Snooze selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat. Als voor de betreffende dag notities zijn ingesteld, wordt de dag vetgedrukt weergegeven. Een agendanotitie toevoegen Ga naar de gewenste datum en selecteer Opties > Notitie maken. Details van een notitie weergeven Blader naar een notitie en selecteer Bekijk. Alle notities uit de agenda verwijderen Selecteer Opties > Notities verwijdrn > Alle notities. De takenlijst bekijken Selecteer Menu > Toepassingen > Takenlijst. Selecteer Opties om een notitie toe te voegen, te verwijderen of te verzenden, om een notitie als uitgevoerd te markeren of om de takenlijst te sorteren op deadline. Toepassingen 27 Extra Uw apparaat bevat mogelijk enkele spelletjes en JavaTM-toepassingen die speciaal zijn ontworpen voor het apparaat. Een spelletje of toepassing openen Selecteer Spelletjes, Verzameling of Geheugenkaart en een spelletje of een toepassing. Zien hoeveel geheugen er beschikbaar is voor de installatie van spelletjes of toepassingen Selecteer Opties > Geheugenstatus. Een spelletje of toepassing downloaden Selecteer Opties > Downloads > Speldownloads of Toep. downloads. Controleer of een toepassing compatibel is met het apparaat voordat u de toepassing downloadt. [. . . ] Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www. nokia. com. 40 CONFORMITEITSVERKLARING AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag