Gebruiksaanwijzing NOKIA 7020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 7020. Wij hopen dat dit NOKIA 7020 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 7020 te teleladen.


NOKIA 7020 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (491 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 7020 (465 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 7020

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 7020 Uitgave 1 2 Inhoudsopgave De telefoon in- en uitschakelen 18 Tikken 18 Scherm 19 Functies zonder een SIMkaart 20 Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd 20 Oproepen Oproepen plaatsen en beantwoorden Luidspreker Snelkeuzetoetsen Tekst invoeren Tekstmodi Gewone tekstinvoer Tekstinvoer met woordenboek Door de menu's navigeren Berichten 21 21 21 21 22 22 23 23 24 25 Inhoudsopgave Veiligheid Algemene informatie Over dit apparaat Netwerkdiensten Gedeeld geheugen Toegangscodes Ondersteuning Draadloze softwareupdates Aan de slag SIM-kaart en batterij plaatsen De batterij opladen Antenne Hoofdtelefoon Magneten en magnetische velden Toetsen en onderdelen 5 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 15 15 16 17 Inhoudsopgave SMS- en MMSberichten Nokia Xpressaudioberichten Nokia Mail Voicemail Berichtinstellingen Contacten Oproeplogboek Instellingen Profielen Tonen Scherm Datum en tijd Snelkoppelingen Synchronisatie en reservekopieën Connectiviteit Telefooninstellingen voor oproepen Accessoires Configuratie 25 29 30 33 33 34 36 36 36 37 37 37 38 38 39 42 43 43 Fabrieksinstellingen terugzetten Galerij Media Camera en video FM-radio Recorder Muziekspeler Kaarten Over Kaarten Nokia Map Loader Over GPS GPS-ontvanger Naar uw bestemming navigeren Toepassingen Organiser Wekker Agenda en takenlijst Web of internet 3 44 45 45 45 47 48 49 49 50 51 52 52 54 56 57 57 58 59 4 Inhoudsopgave Gebruiksomgeving Medische apparatuur Voertuigen Explosiegevaarlijke omgevingen Alarmnummer kiezen Informatie over certificatie (SAR) Index 68 69 70 70 71 72 73 Verbinding maken met een webservice 60 SIM-diensten Groene tips Energie besparen Recyclen Meer informatie Toebehoren Batterij Informatie over de batterij en de lader Controleren van de echtheid van Nokiabatterijen Behandeling en onderhoud Recycling 61 61 61 62 62 63 63 63 65 66 67 Aanvullende veiligheidsinformati e 68 Kleine kinderen 68 Veiligheid 5 Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. 6 Veiligheid SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. [. . . ] Uw telefoon ondersteunt een systeem voor het beheer van digitale rechten (DRM) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activeringssleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd. U kunt de mappen bekijken door Menu > Galerij te selecteren. Media Camera en video Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van 1600 x 1200 pixels . 46 Media Een foto maken 1 Selecteer Menu > Toepassingen > Camera of druk de bladertoets naar links of rechts als de videofunctie is geactiveerd. Activeer de nachtstand of de zelfontspanner, of maak snel achter elkaar een reeks foto's. De modus en duur voor het weergeven van genomen foto's instellen Selecteer Opties > Instellingen > Tijd fotovoorbeeld. Een videoclip opnemen 1 Selecteer Menu > Toepassingen en Videorecorder. De duur instellen van de videoclip die u kunt opnemen Selecteer Menu > Media > Camera > Opties > Instellingen > Lengte videoclip. Media 47 FM-radio De FM-radio maakt gebruik van een andere antenne dan de antenne van het draadloze apparaat. De FM-radio functioneert alleen naar behoren als er een compatibele hoofdtelefoon of andere accessoire op het apparaat is aangesloten. Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is. Selecteer Menu > Toepassingen > Radio of houd op het startscherm * ingedrukt. Naar een naastgelegen zender zoeken Druk op de bladertoets naar links of rechts en houd deze ingedrukt. Een zender opslaan Stem af op de gewenste zender en selecteer Opties > Zender opslaan. 48 Media Schakelen tussen opgeslagen zenders Als u van zender wilt veranderen drukt u op de pijl links of rechts of op het cijfer dat overeenkomt met de geheugenlocatie van de gewenste zender. De radio op de achtergrond laten spelen Druk op de beëindigingstoets. De nieuwste opname in een multimediabericht verzenden Selecteer Opties > Ltste opn. verzndn. Kaarten 49 Muziekspeler Uw apparaat bevat een muziekspeler voor het beluisteren van muziek of andere geluidsbestanden in MP3- of AACindeling. Waarschuwing: Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is. Selecteer Menu > Toepassingen > Mediaspeler. Kaarten Met Kaarten kunt u over kaarten naar verschillende steden en landen schuiven, naar adressen en interessante locaties zoeken, routes tussen locaties plannen, uw huidige locatie op de kaart bekijken (als u over een GPS-verbinding beschikt) en locaties opslaan en naar compatibele apparaten verzenden. Daarnaast kunt u een licentie aanschaffen voor een navigatieservice met gesproken begeleiding. Deze dienst is niet voor alle landen of regio's beschikbaar. 50 Kaarten Over Kaarten Als er kaarten beschikbaar zijn op uw apparaat of een in het apparaat geplaatste geheugenkaart, kunt u hierin bladeren zonder dat er verbinding is met het internet. Als u naar een gebied gaat dat niet wordt gedekt door kaarten die u al naar het apparaat hebt gedownload, wordt automatisch via internet een kaart voor het gebied gedownload. [. . . ] Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 7020

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 7020 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag