Gebruiksaanwijzing NOKIA 6760 SLIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6760 SLIDE. Wij hopen dat dit NOKIA 6760 SLIDE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6760 SLIDE te teleladen.


NOKIA 6760 SLIDE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (883 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6760 SLIDE (875 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)
   NOKIA 6760 SLIDE (839 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6760 SLIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 6760 slide Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-573 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, OVI en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. Wanneer u webpagina's zonder afbeeldingen wilt bekijken om geheugenruimte te sparen, selecteert u Opties > Instellingen > Pagina > Inhoud laden > Alleen tekst. Selecteer Opties > Navigatieopties > Opnieuw laden als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen. Selecteer Opties > Ga naar webadres om een nieuw webadres in te voeren. Tip: U kunt tijdens het browsen een bookmark openen door op 1 te drukken en een bookmark te selecteren. 41 Selecteer Opties > Opslaan als bookmark als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark. Selecteer Terug (beschikbaar als Geschiedenislijst is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt) als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht. Selecteer de webpagina waarnaar u terug wilt gaan. Internet en connectiviteit Selecteer Opties > Instrumenten > Pagina opslaan als u een webpagina wilt opslaan tijdens het surfen. U kunt webpagina's opslaan om deze later te lezen als u offline bent. Selecteer Opgeslagen pagina's om de pagina's te openen die u in de weergave Bookmarks hebt opgeslagen. Druk op 8 om het paginaoverzicht van de huidige pagina weer te geven. Druk nogmaals op 8 als u wilt inzoomen om het gewenste gedeelte van de pagina te zien. Druk op 0 om naar de startpagina te gaan (indien dit is gedefinieerd in de instellingen). Tip: Druk tweemaal op of druk op de beëindigingstoets als u wilt terugkeren naar het startscherm terwijl de webbrowser op de achtergrond is geopend. Keer terug naar de browser door ingedrukt te houden en de browser te selecteren. Selecteer Opties > Dienstopties (indien ondersteund door de webpagina) als u een sublijst met opdrachten of acties voor de huidige webpagina wilt openen. Webfeeds en blogs Selecteer Opties > Venster > Pop-ups blokkeren of Popups toestaan als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend. Sneltoetsen tijdens het surfen over het internet Webfeeds zijn XML-bestanden op webpagina's die worden gebruikt om bijvoorbeeld de meest actuele nieuwskoppen of blogs te publiceren. De toepassing Web stelt automatisch vast of een webpagina webfeeds bevat. Als u zich wilt abonneren op een webfeed, selecteert u een feed en Opties > Abonneren op webfeeds. Als u een webfeed wilt bijwerken, selecteert u een feed en Opties > Vernieuwen. Als u wilt opgeven hoe de webfeeds moeten worden bijgewerkt, selecteert u Opties > Instellingen > Webfeeds. Druk op 1 om de weergave Bookmarks te openen. Druk op 5 om een lijst met alle open vensters weer te geven. 42 © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. De cache wissen De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat. Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk in de cache opgeslagen. Selecteer Opties > Privacyggvns wissen > Cache om de cache te wissen. Beveiliging van de verbinding Internet en connectiviteit De verbinding verbreken Selecteer Opties > Instrumenten > Verbinding verbreken als u de verbinding wilt verbreken en de browserpagina offline wilt weergeven. Selecteer Opties > Afsluiten als u de verbinding wilt verbreken en de browser wilt sluiten. Als het beveiligingspictogram ( ) tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd. Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. [. . . ] Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6760 SLIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6760 SLIDE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag