Gebruiksaanwijzing NOKIA 6730 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6730 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 6730 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6730 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 6730 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1198 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6730 CLASSIC (1187 ko)
   NOKIA 6730 CLASSIC (1150 ko)
   NOKIA 6730 CLASSIC (1150 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6730 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 6730 classic Uitgave 2 © 2009 Nokia. CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-566 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http:// www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. [. . . ] > Berichten en een mailbox. > Berichten en een mailbox. Verbinding met de mailbox verbreken Selecteer Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de emailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u Opties > Verbinding verbreken. Als uw mailbox de optie Verbinding verbreken niet heeft, selecteert u Opties > Afsluiten om de verbinding met de mailbox te verbreken. Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u Opties > Verbinden. > Berichten. E-mailberichten zoeken Selecteer Als u het zoeken wilt beëindigen, selecteert u Opties > Zoeken stoppen. Als u items wilt zoeken in de geadresseerden, de onderwerpen en de tekst van de e-mailberichten in de mailbox, selecteert u Opties > Zoeken. > Berichten en een mailbox. Als u een nieuw zoekopdracht wilt beginnen, selecteert u Opties > Opnieuw zoeken. 40 Een afwezigheidsbericht instellen Selecteer © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Als u een automatisch antwoord bij afwezigheid wilt instellen, selecteert u de mailbox en kiest u vervolgens, afhankelijk van het type mailbox, Opties > Instell. > Mailboxinstellingen > Afwezigheid > Aan of Opties > Instell. > Intellisync > Mailboxinstellingen > Afwezigheid > Aan. Selecteer Afwezigheidsbericht om de tekst voor het bericht in te voeren. Algemene instellingen voor e-mail Selecteer > Berichten, een mailbox en Opties > Instell. > Algemene instellingen en kies een van de volgende opties: Indeling berichtenlijst -- Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de emailberichten in de Inbox. Voorbeeld berichttekst -- Hiermee stelt u in of u een voorbeeld wilt zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert. Titelscheidingstekens -- Selecteer Aan als u de lijst met e-mailberichten wilt kunnen openvouwen en samenvouwen. Meldingen downloaden -- Hiermee stelt u in of u het apparaat een melding wilt laten weergeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload. Startscherm -- Hiermee stelt u in hoeveel regels van een e-mail worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm. Contacten 9. Met Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten, - opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om contactgegevens uit te wisselen met compatibele apparaten. Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan. Werken met contacten Selecteer Als u een contact wilt maken, selecteert u Opties > Nieuw contact en voert u de details van de contact in. Alle rechten voorbehouden. 41 Galerij Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart, indien beschikbaar, selecteert u Opties > Reservekopie maken > Geh. krt naar telefoon. Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld. Conferentiedienst-id -- De conferentiedienst-id invoeren. PIN confer. dienst -- De conferentiedienst-pincode invoeren. Contactgroepen maken Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren via de conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladert u naar rechts en selecteert u vervolgens Conf. dienst bellen. Selecteer > Contacten. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteert u Opties > Markeringen aan/uit > Markeren. Selecteer Opties > Groepen > Toevoegen aan groep > Nieuwe groep maken en geef een naam op voor de groep. Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren via een conferentiedienst, moet u het volgende doen: Nr. conferentiedienst -- Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren. Beltonen voor contacten toevoegen Selecteer Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact, selecteert u de contact, Opties > Beltoon en een beltoon. [. . . ] Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6730 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6730 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag