Gebruiksaanwijzing NOKIA 6710 NAVIGATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6710 NAVIGATOR. Wij hopen dat dit NOKIA 6710 NAVIGATOR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6710 NAVIGATOR te teleladen.


NOKIA 6710 NAVIGATOR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1057 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6710 NAVIGATOR (1045 ko)
   NOKIA 6710 NAVIGATOR (1001 ko)
   NOKIA 6710 NAVIGATOR (1001 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6710 NAVIGATOR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 6710 Navigator Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-491 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren. Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag. Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, Opties > Nieuw item en het type item. Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u Opties > Prioriteit. Als u het pictogram ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan. Agenda-items maken Selecteer > Agenda. U kunt de volgende typen agenda-items maken: Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd. Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld. 54 Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u Privé om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, Openbaar om het item zichtbaar te maken voor anderen, of Geen om het item niet naar de computer te kopiëren. Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u Opties > Verzenden. Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u Opties > Deelnemers toevoegen. Vergaderverzoeken maken Selecteer > Agenda. © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld. Selecteer een dag en Opties > Nieuw item > Vergaderverzoek om een afspraak voor een vergadering te maken. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u Opties > Deelnemers toevoegen. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in. Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u Opties > Prioriteit. Vergaderlocatie Agenda Het gebruik van kaartgegevens of -diensten wordt mogelijk beperkt door de licentie die u hebt aangeschaft. Opmerking: Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst). Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload. [. . . ] Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider 100 proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren: Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6710 NAVIGATOR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6710 NAVIGATOR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag