Gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 6700 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6700 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 6700 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (625 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6700 CLASSIC (498 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC (595 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC (595 ko)
   NOKIA 6700 CLASSIC ISSUE 2 (569 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6700 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 6700 classic 9214689 Uitgave 1 2 CONFORMITEITSVERKLARING Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. [. . . ] Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets -- een inkomende oproep beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de linker- en rechterselectietoetsen en de eindetoets Aut. kiezen -- om een nummer automatisch opnieuw te kiezen als een oproep mislukt. Stemhelderheid -- de spraakkwaliteit verbeteren, vooral in een luidruchtige omgeving Snelkeuze -- om de namen en telefoonnummers te kiezen die zijn toegewezen aan de cijfertoetsen (2-9) door de desbetreffende cijfertoets ingedrukt te houden. Wachtfunctieopties -- door het netwerk geattendeerd worden op een inkomende oproep terwijl u in gesprek bent (netwerkdienst) 30 Instellingen gebruiken als u de telefoon inschakelt. Als u de vluchtmodus gebruikt, worden alle radioverbindingen uitgeschakeld. Telefoonupdates -- om softwareupdates te ontvangen van uw service provider (netwerkdienst). Netwerkmodus -- als u zowel het UMTSals het GSM-netwerk wilt gebruiken. Operatorselectie -- om een mobiel netwerk in te stellen dat in uw regio beschikbaar is. Help-tekst -- om te selecteren of de telefoon helpteksten moet weergeven Starttoon -- om een toon af te spelen als u de telefoon inschakelt. Spraakopdrachten Bel contacten en gebruik de telefoon door spraakopdrachten uit te spreken. Als u de taal wilt instellen, selecteert u Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display en de gewenste taal. Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk. training. Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten, een onderdeel en de wordt aangegeven dat de functie. Met spraakopdracht is geactiveerd. Gespreksduur wrgvn -- de duur van de actieve oproep weergeven. na oproep -- na elke oproep de duur van het gesprek kort weergeven Identificatie verz. -- om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). Als u de instelling wilt gebruiken die u bent overeengekomen met uw serviceprovider, selecteert u Netwerkinstelling. oproepen -- om de telefoonlijn voor oproepen te selecteren als meerdere telefoonlijnen worden ondersteund door de SIM-kaart (netwerkdienst) Telefoon Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon en maak een keuze uit de volgende opties: Taalinstellingen -- als u de taal van uw telefoon wilt instellen, selecteert u Taal display en een taal. Als u de taal van uw telefoon wilt instellen volgens de informatie op de SIM-kaart, selecteert u Taal display > Automatisch. -- om het toetsenblok automatisch te blokkeren na een ingestelde tijdsperiode waarin de telefoon zich in de startschermmodus bevindt en geen enkele functie van het apparaat is gebruikt Toetsenblokkering -- de beveiligingscode opvragen wanneer u de vergrendeling ontgrendelt Sensor-instellingen -- als u de tikfunctie wilt activeren en aanpassen Spraakherkenning -- Zie 'Spraakopdrachten', p. Offlineverzoek -- om te worden gevraagd of u de vluchtmodus wilt Instellingen Als u de spraakopdracht wilt activeren, selecteert u Toevgn. [. . . ] De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2, 0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6700 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6700 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag