Gebruiksaanwijzing NOKIA 6234

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 6234. Wij hopen dat dit NOKIA 6234 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 6234 te teleladen.


NOKIA 6234 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1903 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 6234 (1269 ko)
   NOKIA 6234 V1 (1247 ko)
   NOKIA 6234 ISSUE 1 (1269 ko)
   NOKIA 6234 DATASHEET (79 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 6234

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding voor de Nokia 6234 9246871 1e druk CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-123 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Alle rechten voorbehouden Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. [. . . ] Als u een Push to Talk-adres wilt toevoegen aan een naam in Contacten, selecteert u Toevoegen aan contact. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. 64 Push to Talk-kanalen Wanneer u een oproep naar een kanaal verzendt, horen alle leden van het kanaal tegelijkertijd de oproep. Er zijn drie soorten Push to Talk-kanalen: · Aangebracht kanaal -- een permanent kanaal dat door de serviceprovider in werking is gesteld. · Openbaar kanaal -- hier kan ieder lid anderen uitnodigen om deel te nemen. · Privé-kanaal -- hier kunnen alleen personen deelnemen die een uitnodiging hebben ontvangen van degene die het kanaal heeft ingesteld. Een kanaal toevoegen Als u een openbaar of privékanaal wilt toevoegen, selecteert u Menu > Push to Talk > Kanaal toevoegen en bewerkt u de instellingen in de formuliervelden: Status kanaal: -- Selecteer Actief of Niet actief. Kanaalbeveiliging: -- Selecteer Openbaar kanaal of Privé-kanaal. Als u een uitnodiging naar de groep wilt verzenden, selecteert u Ja wanneer u daarom wordt gevraagd. U kunt de uitnodiging verzenden als een tekstbericht of via infrarood. Als u een kanaal wilt instellen door het kanaaladres handmatig in te voeren, selecteert u Menu > Push To Talk > Kanaal toevoegen > Opties > Adres handm. Geef het kanaaladres op dat u van uw serviceprovider hebt gekregen. Een uitnodiging ontvangen Wanneer u een uitnodiging voor deelname aan een groep ontvangt, wordt Kanaaluitnodiging ontvangen: weergegeven. Copyright © 2006 Nokia. Selecteer Bekijk als u het contact die de uitnodiging heeft verzonden en het groepsadres (als het geen privé-groep betreft) wilt weergeven. Selecteer Actief of Niet actief om de status voor het kanaal in te stellen. Als u de uitnodiging wilt afwijzen, selecteert u Bekijk > Wegdoen > Ja. Push to Talk-instellingen Er zijn twee soorten Push to Talk-instellingen: instellingen voor het maken van verbinding met de dienst en voor gebruik van de dienst. Mogelijk krijgt u de instellingen voor het maken van een verbinding van uw netwerkoperator of serviceprovider. Als u de instellingen voor het maken van een verbinding met de dienst wilt instellen, selecteert u Menu > Push to Talk > Configuratie-instell. en daarna een van de volgende opties: Configuratie -- om een serviceprovider te selecteren, Standaard of Persoonlijke configuratie voor de Push to Talk-dienst. Alleen de configuraties die de Push to Talk-dienst ondersteunen, worden weergegeven. Account -- om een account voor de Push to Talk-dienst te selecteren in de actieve configuratie-instellingen. U kunt ook een van de volgende opties selecteren: PTT-gebruikersnaam, Standaard-nickname, Push to Talkwachtwoord, Domein en Serveradres. Als u de Push to Talk-instellingen wilt bewerken, selecteert u Menu > Push to Talk > PTT-instellingen en daarna een van de volgende opties: 1-op-1 oproepen > Aan -- om de ontvangst van één-op-één-oproepen toe te staan. Als u één-op-éénoproepen wel zelf wilt plaatsen, maar niet wilt ontvangen, selecteert u Uit. Het is mogelijk dat uw serviceprovider bepaalde diensten aanbiedt die deze instellingen negeren. [. . . ] 120 flitsberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 FM-radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 M mappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 G Galerij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 gegevensoverdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 84 geheugenkaartsleuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 gekozen nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 gemiste oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 gesprek beëindigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 groepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 N navigatietoets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 6234

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 6234 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag