Gebruiksaanwijzing NOKIA 5800 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5800 XPRESSMUSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 5800 XPRESSMUSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5800 XPRESSMUSIC te teleladen.


NOKIA 5800 XPRESSMUSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2011 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC (2639 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC AUTRE NOTICE (623 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC (2454 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC (2695 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC (2587 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC (3572 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC V1 (1101 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC V7 (2678 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC ISSUE 1 (2519 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC ISSUE 6 (1975 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC QUICK START GUIDE (4189 ko)
   NOKIA 5800 XPRESSMUSIC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (1937 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5800 XPRESSMUSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5800 XpressMusic Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-356 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care en XpressMusic zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Als u een toegangspunt voor AGPS wilt definiëren, selecteert u Menu > Toepassngn > Locatie en Positiebepaling > Positiebepalingsserver > © 2009 Nokia. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN (WLAN)-toegangspunt worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt op te geven wanneer u GPS de eerste keer gebruikt. Het apparaat correct vasthouden Wanneer u de GPS-ontvanger gebruikt, moet u zorgen dat u de antenne niet met uw hand bedekt. Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren voordat een GPS-verbinding tot stand is gebracht. Als u de GPS-ontvanger gebruikt, is de batterij mogelijk sneller leeg. Tips voor het maken van een GPSverbinding De status van het satellietsignaal controleren Als u wilt nagaan hoeveel satellieten het apparaat heeft gevonden en of het apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u Menu > Toepassngn > Locatie en GPSgegevens > Positie > Opties > Satellietstatus. Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk weergegeven in de weergave met satellietgegevens. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van het satellietsignaal heeft ontvangen om de coördinaten van uw locatie te berekenen, wordt de balk blauw. Als u de positie van gevonden satellieten wilt zien, selecteert u Wrg. In eerste instantie moet het apparaat signalen van minstens vier satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen. Nadat een eerste berekening is gemaakt, kunnen verdere berekeningen van de coördinaten van uw locatie mogelijk worden uitgevoerd met drie satellieten. In het algemeen is de berekening echter nauwkeuriger als er meer satellieten worden gevonden. Houd rekening met het volgende als het apparaat geen satellietsignaal kan detecteren: Als u binnen bent, ga dan naar buiten om een beter signaal te ontvangen. Controleer of de GPS-antenne van het apparaat niet wordt afgedekt door uw hand. Slechte weersomstandigheden kunnen de signaalsterkte beïnvloeden. 71 Positionering (GPS) © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Positionering (GPS) Sommige voertuigen hebben getint (athermisch) glas, dat de satellietsignalen kan blokkeren. Positieaanvragen Mogelijk ontvangt u van een netwerkdienst een aanvraag om uw positiegegevens te ontvangen. Serviceproviders kunnen op basis van de locatie van het apparaat informatie aanbieden over lokale onderwerpen, bijvoorbeeld weer of verkeer. Wanneer u een positieaanvraag ontvangt, verschijnt er een bericht met informatie over de dienst die de aanvraag heeft verzonden. Selecteer Accepteren om toestemming te geven voor het verzenden van uw positiegegevens of Weigeren om de aanvraag te weigeren. Plaatsen Selecteer Menu > Toepassngn > Locatie en Plaatsen. Met behulp van Plaatsen kunt u positiegegevens van bepaalde locaties op uw apparaat opslaan. U kunt de opgeslagen locaties in verschillende categorieën sorteren, bijvoorbeeld zakelijk, en er andere gegevens aan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens. GPS-coördinaten worden uitgedrukt in graden en decimale graden op basis van het internationale coördinatensysteem WGS-84. [. . . ] Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren: Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is. Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld. Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5800 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5800 XPRESSMUSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag