Gebruiksaanwijzing NOKIA 5610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5610. Wij hopen dat dit NOKIA 5610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5610 te teleladen.


NOKIA 5610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2169 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5610 XpressMusic 9204010 Uitgave 1 NL 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RM-242 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Copyright © 2007 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Visual Radio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Om verbinding met het andere apparaat te maken, moet u een wachtwoord (maximaal 16 tekens) overeenkomen. U gebruikt dit wachtwoord maar eenmaal om de verbinding tot stand te brengen en met de gegevensoverdracht te beginnen. Als het apparaat niet in de lijst voorkomt, selecteert u Nieuw om Bluetoothapparaten weer te geven die binnen bereik zijn. Uw Bluetooth-apparaat voor andere apparaten verbergen Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Waarnmb. Selecteer Verborgen of schakel de Bluetooth-functie volledig uit. Modeminstellingen U kunt de telefoon via draadloze Bluetooth-technologie of een USBkabelverbinding aansluiten op een compatibele pc en de telefoon gebruiken als modem om een GPRS-verbinding via de pc in te schakelen. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packetgeg. instllngn > Actief toegangspunt en activeer het gewenste toegangspunt. en voer een naam in om de instellingen van het toegangspunt te wijzigen. Selecteer Packet-ggvnstoegpnt, voer de naam van het toegangspunt (APN) in om een verbinding met een netwerk tot stand te brengen en selecteer OK. Breng een internetverbinding tot stand door uw telefoon als modem te gebruiken. Instellingen 35 Zie de gebruikershandleiding voor “Nokia PC Suite, ” voor meer informatie. Als u de instellingen op zowel de pc als de telefoon hebt gedefinieerd, worden de instellingen van de pc gebruikt. Synchroniseren vanaf een compatibele pc Als u de gegevens van uw agenda, notities en contacten wilt synchroniseren, moet u de software voor de Nokia PC Suite voor uw telefoon op uw pc installeren. Gebruik draadloze Bluetooth-technologie of een USB-gegevenskabel voor de synchronisatie en start de synchronisatie vanaf de pc. Synchroniseren vanaf een server Als u een externe internetserver wilt gebruiken, moet u zich abonneren op een synchronisatiedienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over en de instellingen voor deze dienst. USB-gegevenskabel U kunt de CA-101 USB-gegevenskabel gebruiken voor het overdragen van gegevens tussen de telefoon en een compatibele pc of een printer die PictBridge ondersteunt. — uw telefoon vraagt of er een verbinding tot stand moet worden gebracht. PC Suite — om uw telefoon te gebruiken met toepassingen op een pc met Nokia PC Suite Afdrukken/media — om uw telefoon te gebruiken met een printer die compatibel is met PictBridge of om uw telefoon aan te sluiten op een pc om de telefoon te synchroniseren met Windows Media Player (muziek, video) Gegevensopslag — om verbinding met een pc te maken die geen Nokia-software heeft, en om uw telefoon voor gegevensopslag te gebruiken. Als u de USB-modus wilt wijzigen, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > USB-gegevenskabel > Vragen bij verb. , PC Suite, Afdrukken/ media of Gegevensopslag. ■ Oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen en daarna één van de volgende opties: Doorschakelen — om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Het is mogelijk dat u geen oproepen kunt doorschakelen als bepaalde 36 Instellingen blokkeringsfuncties zijn ingeschakeld. toets > Aan — om een inkomende oproep te beantwoorden door kort op een willekeurige toets te drukken, met uitzondering van de aan/uit-toets, de cameratoets, de linker- en rechterselectietoets en de toets Einde. kiezen > Aan — om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging. video naar sprk — om in te stellen of er automatisch een spraakoproep naar hetzelfde nummer wordt herhaald als een video-oproep is mislukt. Stemhelderheid > Actief — om de verstaanbaarheid van spraak te verbeteren, vooral in lawaaierige omstandigheden Snelkeuze — Zie “Snelkeuze, ” op pagina 19. Wachtfunctieopties — Zie “Wachtfunctie, ” op pagina 20. na oproep > Aan — om de telefoon na elk gesprek kort de duur en de kosten van het gesprek te laten weergeven (netwerkdienst). > Ja — om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven voor degene naar wie u belt (netwerkdienst). [. . . ] Als u met uw apparaat gesprekken via het internet (netgesprekken) kunt voeren, moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Wanneer beide zijn geactiveerd, zal het apparaat zowel via de mobiele netwerken als via uw provider alarmnummers proberen te bellen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. Een alarmnummer kiezen: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag