Gebruiksaanwijzing NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 5530 XPRESSMUSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5530 XPRESSMUSIC te teleladen.


NOKIA 5530 XPRESSMUSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1819 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1856 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1759 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1759 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC (1793 ko)
   NOKIA 5530 XPRESSMUSIC ISSUE 3 (1764 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5530 XpressMusic Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-504 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Ovi en XpressMusic zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Alle rechten voorbehouden. Camera Selecteer Menu > Toepassngn > Camera en > Reeks om een snelle reeks foto's te maken. Raak het scherm boven het instellingenvenster aan om het venster te sluiten. Er worden foto's gemaakt totdat u de opnametoets loslaat of er geen geheugen meer beschikbaar is. Als u de opnametoets kort indrukt, wordt een reeks van achttien foto's gemaakt. Druk op de opnametoets om terug te keren naar de zoeker voor het maken van een reeks foto's. Als u de reeksmodus wilt uitschakelen, selecteert u > 1 opname. Video-opname Video's opnemen 1. Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u . Als u de opname wilt starten, drukt u op de opnametoets of tikt u op . Als u op enig moment de opname wilt onderbreken, selecteert u Onderbrkn. Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met een andere kwaliteitsinstelling. © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 91 Camera Instellingen en symbolen op het scherm voor video-opname In de videozoeker wordt het volgende weergegeven: 1 -- Symbool voor opnamemodus 2 -- Symbool 'Geluid uitgeschakeld' 3 -- Opnamepictogram. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u Opties > Instellingen > Videokwaliteit. 8 -- Bestandstype videoclip 9 -- Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan. Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u Opties > Instellingen > Opgenomen video tonen > Ja hebt geselecteerd): Na het opnemen van een videoclip Afspelen -- Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen. Alle rechten voorbehouden. 92 Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen. Galerij 12. Galerij Als u uw beelden, videoclips, geluidsclips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u Menu > Galerij. Tip: Als u de afbeeldingen en videoclips snel wilt openen, tikt u op de . mediatoets ( ) om de mediabalk te openen en selecteert u Bestanden weergeven en organiseren Afbld. en video's -- Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingviewer en video's in Videocentrum. Daarnaast kunt u items markeren, kopiëren, toevoegen en naar mappen verplaatsen. [. . . ] Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5530 XPRESSMUSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5530 XPRESSMUSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag