Gebruiksaanwijzing NOKIA 5250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5250. Wij hopen dat dit NOKIA 5250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5250 te teleladen.


NOKIA 5250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2217 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5250 (2165 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5250 Uitgave 1 2 Inhoudsopgave Mediatoets Beltoon wijzigen Ga naar Ovi by Nokia Over Ovi Store Het apparaat Installatie van telefoon Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren Schermsymbolen Contactenbalk Antennelocaties Het profiel Offline Snelkoppelingen Volume- en luidsprekerregeling Sensorinstellingen en weergaverotatie Extern vergrendelen Headset Een polsband bevestigen De SIM-kaart verwijderen De geheugenkaart verwijderen Oproepen tot stand brengen Aanraakscherm tijdens gesprekken Oproepen Tijdens een oproep Voicemailbox Een oproep beantwoorden of weigeren Een conferentiegesprek voeren 30 30 31 31 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 41 41 42 42 44 44 45 Inhoudsopgave Veiligheid Over dit apparaat Netwerkdiensten Help zoeken Help van het apparaat Ondersteuning Draadloos bijwerken van software Software updaten via de pc Instellingen Toegangscodes Levensduur van de batterij verlengen Geheugen vrijmaken Aan de slag De SIM-kaart en de batterij plaatsen De geheugenkaart plaatsen De batterij opladen Toetsen en onderdelen Stylus (schermaanraakpen) Het apparaat in- of uitschakelen Toetsen en aanraakscherm vergrendelen Startscherm Het menu openen Handelingen aanraakscherm 6 7 8 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 18 19 21 22 23 24 24 26 26 Inhoudsopgave Bellen met snelkeuze Oproep in wachtstand Spraakoproepen Logboek Tekst invoeren Virtueel toetsenbord Handschrift Alfanumeriek toetsenbord Instellingen voor aanraakinvoer Contacten Namen en nummers opslaan en bewerken Contacten-werkbalk Namen en nummers beheren Standaardnummers en -adressen Beltonen, afbeeldingen en beltekst voor contacten Contacten kopiëren SIM-diensten Berichten Berichten, hoofdweergave Berichten invoeren en verzenden Inbox met ontvangen berichten E-mailinstellingen definiëren Nokia Messaging Mailbox Mail for Exchange Berichten op een SIM-kaart bekijken 45 46 46 47 50 50 51 52 55 56 56 56 57 57 58 59 59 61 61 61 63 65 65 66 69 70 Infodienstberichten Dienstopdrachten Berichten-instellingen Ovi-contacten Het apparaat aanpassen Het uiterlijk van het apparaat wijzigen Profielen Muziekmap Muziekspeler Ovi Muziek Nokia Podcasting Radio Camera De camera activeren Foto's maken Video-opname Galerij Bestanden weergeven en organiseren Afbeeldingen en video's weergeven Afbeeldingen en video's ordenen Online delen Informatie over Online delen Abonnementen nemen op diensten 3 70 71 71 74 81 81 82 83 83 88 89 91 92 93 93 98 100 100 100 101 102 102 102 4 Inhoudsopgave 103 103 104 104 105 106 107 107 108 109 109 110 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 116 119 120 121 USB Pc-verbindingen Beheerinstellingen Zoeken Over Zoeken Zoekactie starten Andere toepassingen Klok Agenda Bestandsbeheer Toepassingsbeheer RealPlayer Dictafoon Notities schrijven Berekeningen maken Omrekenen Woordenboek Instellingen Telefooninstellingen Oproepinstellingen Problemen oplossen Groene tips Energie besparen Recyclen Product- en veiligheidsinformatie 127 128 128 130 130 130 131 131 133 133 134 138 139 140 140 141 141 142 142 150 152 156 156 156 157 Uw accounts beheren Een post creëren Bestanden vanuit de Galerij posten Nokia Videocentrum Videoclips weergeven en downloaden Videofeeds Mijn video's Video's overbrengen van uw pc Instellingen voor Videocentrum Webbrowser Op internet surfen Browserwerkbalk Navigeren over pagina's Webfeeds en weblogs Widgets Inhoud zoeken Bookmarks De cache wissen Beveiliging van de verbinding Connectiviteit Gegevensverbindingen en toegangspunten Netwerkinstellingen Toegangspunten Actieve gegevensverbindingen Synchronisatie Bluetooth-connectiviteit Inhoudsopgave Index 166 5 6 Veiligheid Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. [. . . ] U kunt de opname-instellingen desgewenst wijzigen nadat u een scène hebt geselecteerd. Het opslaan van een gemaakte foto kan langer duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of kleur hebt gewijzigd. Foto's maken Houd bij het maken van een foto rekening met het volgende: · · · Gebruik beide handen om de camera stil te houden. De kwaliteit van een digitaal gezoomde foto is lager dan die van een nietgezoomde foto. Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. > Als u wilt overschakelen van videomodus naar fotomodus, selecteert u . Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven. Ga als volgt te werk om een afbeelding vast te leggen: 1 2 Gebruik de zoomschuif als u bij het maken van een foto wilt in- of uitzoomen. Druk op de menutoets als u de camera op de achtergrond geopend wilt houden en andere toepassingen wilt gebruiken. Houd de opnametoets ingedrukt als u wilt terugkeren naar de camera. 96 Camera Nadat u een foto hebt gemaakt Nadat u een foto hebt genomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u Opties > Instellingen > Opgenomen afb. > Ja hebt geselecteerd): -- Hiermee verzendt u de foto in een multimediabericht of een e-mailbericht, of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Als u de afbeelding wilt gebruiken als achtergrond in het startscherm, selecteert u Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. Als u de afbeelding wilt instellen als standaard oproepafbeelding voor elke oproepsituatie, selecteert u Opties > Afbeelding gebruiken > Inst. Als u de afbeelding wilt toewijzen aan een contact, selecteert u Opties > Afbeelding gebruiken > Toewijzen aan cont. . Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe foto vast te leggen. Scènes Met een scène kunt u de juiste kleur- en belichtingsinstellingen zoeken voor de betreffende omgeving. De instellingen voor elke scène zijn ingesteld volgens een bepaalde stijl of omgeving. De standaardscène in afbeeldingsmodus is Automatisch en in videomodus Automatisch (beide aangeduid met ). Camera Als u de scène wilt wijzigen, selecteert u > Scènemodi en een scène. 97 Als u uw eigen scène geschikt wilt maken voor een bepaalde omgeving, bladert u naar Door gebruiker gedef. In de scène die u gedefinieerd hebt, kunt u diverse instellingen voor belichting en kleur aanpassen. Als u de instellingen van een andere scène wilt kopiëren, selecteert u Op basis van scènemodus en de gewenste scène. Als u de wijzigingen wilt opslaan en naar de lijst met scènes wilt teruggaan, selecteert u Terug. Als u uw eigen scène wilt activeren, selecteert u Door gebruiker gedef. Uzelf in beeld -- zelfontspanner Met de zelfontspanner stelt u de opname uit, zodat u zelf ook op de foto kunt komen. [. . . ] Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere product- en bedrijfsnamen die in dit document worden genoemd, kunnen handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve eigenaars zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag