Gebruiksaanwijzing NOKIA 5230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 5230. Wij hopen dat dit NOKIA 5230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 5230 te teleladen.


NOKIA 5230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2404 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 5230 (2310 ko)
   NOKIA 5230 (1506 ko)
   NOKIA 5230 V1.3 (2311 ko)
   NOKIA 5230 V4.0 (1654 ko)
   NOKIA 5230 ISSUE 1 (1331 ko)
   NOKIA 5230 DATASHEET (60 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 5230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 5230 Uitgave 2. 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-588 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. [. . . ] Als u de opname onderbreekt en gedurende één minuut niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de zoomtoets van het apparaat als u op het onderwerp wilt in- of uitzoomen. De maximumlengte van een videoclip is ongeveer 30 seconden met kwaliteit voor delen en 90 minuten met een andere kwaliteitsinstelling. © 2010 Nokia. 97 Camera Instellingen en symbolen voor video-opname In de videozoeker wordt het volgende weergegeven: 1 -- Modussymbool 2 -- Symbool 'Geluid uitgeschakeld' 3 -- Opnamepictogram 4 -- Opname-instellingen 5 -- Symbool voor batterijniveau 6 -- Symbool voor videokwaliteit. Als u deze instelling wilt wijzigen, selecteert u Opties > Instellingen > Videokwaliteit. 7 -- Bestandstype videoclip 8 -- Beschikbare opnametijd Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan. 10 -- Scènemodi Nadat u een videoclip hebt opgenomen, selecteert u een van de volgende opties (alleen beschikbaar als u Opties > Instellingen > Opgenomen video tonen > Ja hebt geselecteerd): Na het opnemen van een videoclip Afspelen -- Hiermee speelt u de videoclip af die u zojuist hebt opgenomen. Alle rechten voorbehouden. 98 Druk op de opnametoets als u wilt terugkeren naar de zoeker om een nieuwe videoclip op te nemen. Galerij 11. Galerij Als u uw beelden, videoclips, geluidsclips en koppelingen naar streaming media wilt opslaan, selecteert u Menu > Galerij. Tip: Als u de afbeeldingen en videoclips snel wilt openen, tikt u op de mediatoets ( ) om de mediabalk te openen en selecteert u . Bestanden weergeven en organiseren Afbld. en video's -- Afbeeldingen weergeven in de afbeeldingviewer en video's in Videocentrum. Daarnaast kunt u items markeren, kopiëren, toevoegen en naar mappen verplaatsen. Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien . geplaatst), worden aangegeven met Selecteer Menu > Galerij en maak een keuze uit de volgende opties: Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Videoclips en RAM-bestanden worden geopend en afgespeeld in Videocentrum; muziek- en geluidsclips in Muziekspeler. Als u bestanden wilt kopiëren of verplaatsen naar de geheugenkaart (indien geplaatst) of het apparaatgeheugen, selecteert u een bestand Opties > Indelen > Kopiëren of Verplaatsen en maakt u een keus uit de beschikbare opties. © 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 99 Galerij Afbeeldingen en video's weergeven Selecteer Menu > Galerij en Afbld. De afbeeldings- en videoclipbestanden en mappen worden weergegeven in een lus en gesorteerd op datum en tijd. Bekijk de bestanden één voor één door naar links of rechts te bladeren met de bladertoets. Als u de bestanden in groepen wilt weergeven, veegt u omhoog of omlaag met de bladertoets. Als u een bestand wilt openen, selecteert u een bestand in de lijst. Als u op een afbeelding wilt inzoomen, gebruikt u de volumetoets van uw apparaat. Selecteer Opties en maak een keuze uit de volgende opties: Bewerken -- Hiermee bewerkt u een videoclip of afbeelding. Bestand gebruiken -- Als u de afbeelding als achtergrond wilt gebruiken in het startscherm, selecteert u Inst. [. . . ] Als het scherm en de toetsen zijn geblokkeerd, verschuift u de vergrendelingsschakelaar aan de zijkant van het apparaat om ze te ontgrendelen. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep. Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 5230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 5230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag