Gebruiksaanwijzing NOKIA 301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 301. Wij hopen dat dit NOKIA 301 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 301 te teleladen.


NOKIA 301 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (415 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 301

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] utgave NO Psst . . . For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www. nokia. com/privacy. 2 Innhold Sikkerhet Komme i gang Grunnleggende Personer og meldinger Kamera Internett Underholdning Kart og navigering Kontor Administrasjon og tilkobling av telefon 3 4 6 14 23 37 41 43 47 49 51 Produkt- og sikkerhetsinformasjon 60 Sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder. FORSTYRRELSE Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen. SLÅ AV ENHETEN I OMRÅDER MED BEGRENSNINGER Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk VEISIKKERHET ER VIKTIGST Overhold alle lokale lovbestemmelser. [. . . ] 3 Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen. 4 Hvis du bruker enheten i Skjultmodus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Du kan også slå av Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk. 5 Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk. 7 Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding. 8 Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til datakostnader. 9 De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester som ikke tilbys av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis. 10 Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at 57 programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. 11 En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk. 12 Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten. 13 Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt. 14 Nokia kan bruke personlige data for enkelte formål i tilknytning til denne tjenesten, slik det er beskrevet i Nokias retningslinjer for personvern eller andre gjeldende betingelser. 15 Viktig: Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. [. . . ] Kopiering, overføring eller distribusjon av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 301

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 301 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag