Gebruiksaanwijzing NOKIA 2700 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 2700 CLASSIC. Wij hopen dat dit NOKIA 2700 CLASSIC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 2700 CLASSIC te teleladen.


NOKIA 2700 CLASSIC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (413 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 2700 CLASSIC (331 ko)
   NOKIA 2700 CLASSIC (392 ko)
   NOKIA 2700 CLASSIC (462 ko)
   NOKIA 2700 CLASSIC CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (397 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 2700 CLASSIC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 2700 classic 9215259 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-561 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Nokia, Nokia Connecting People en Navi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectieve eigenaren zijn. [. . . ] Accepteer uitsluitend Bluetooth-communicatie van personen die u vertrouwt. Pc-verbinding met internet Gebruik Bluetooth-technologie om een compatibele computer met internet te verbinden zonder de PC Suite-software. Op de telefoon moet een serviceprovider zijn geactiveerd die internettoegang ondersteunt, en de computer moet Bluetooth PAN (Personal Area Network) ondersteunen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de dienst van het netwerktoegangspunt (NAP) voor de telefoon en u de telefoon met de computer hebt gekoppeld, wordt er op de telefoon automatisch een packet-gegevensverbinding met internet gemaakt. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en voer de volgende stappen uit: 1. Selecteer Naam telefoon en voer de naam van uw telefoon in. General Packet Radio Service (GPRS) is een netwerkdienst die mobiele telefoons in staat stelt gegevens te verzenden en te ontvangen over een IP-netwerk (Internet Protocol). Als u wilt instellen hoe u deze dienst wilt gebruiken, selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > Packet-gegevens > Packet-gegev. verb. en maakt u een keuze uit de volgende opties: Wanneer nodig -- alleen een verbinding voor packet-gegevens tot stand brengen als een toepassing deze verbinding nodig heeft. Altijd online -- automatisch een verbinding met een netwerk voor packetgegevens tot stand brengen wanneer u de telefoon aanzet. Packet-gegevens 22 © 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. U kunt uw telefoon als modem gebruiken door via Bluetooth verbinding te maken met een compatibele PC. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de Nokia PC Suite. Instellingen Telefooninstellingen voor oproepen Selecteer Menu > Instellingen > Oproepen. Selecteer Doorschakelen om inkomende oproepen door te schakelen (netwerkdienst). Om maximaal tien pogingen te doen om de verbinding tot stand te brengen na een mislukte oproeppoging, selecteert u Aut. kiezen > Aan. Selecteer Wachtfunctieopties > Activeer om het netwerk een melding te laten genereren als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert (netwerkdienst). Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal display om de weergavetaal voor de telefoon in te stellen. Om in te stellen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op het toestel van de persoon die u belt (netwerkdienst), selecteert u Identificatie verz. . Gebruik uw telefoon door een spraakopdracht uit te spreken en start een oproep door een naam uit te spreken die in Contacten is opgeslagen. Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Taalinstellingen > Taal sprkherkenning om te zien welke talen worden ondersteund. Selecteer de gewenste taal als u de spraakherkenningstaal wilt instellen. Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent. Als u de spraakherkenningsfunctie van de telefoon wilt trainen voor uw stem, selecteert u Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakherk. training. Als u een spraakopdracht voor een functie wilt activeren, selecteert u Menu > Instellingen > Telefoon > Spraakherkenning > Spraakopdrachten, een wordt aangegeven dat de spraakopdracht is onderdeel en de functie. Als u de geactiveerde spraakopdracht wilt afspelen, selecteert u Afspelen. © 2009 Nokia. 23 Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze Als u de spraakopdrachten wilt beheren, gaat u naar een functie en selecteert u Opties. Als u spraakopdrachten of spraakgestuurde nummerkeuze wilt gebruiken, houdt u in de stand-bymodus de rechterselectietoets ingedrukt. [. . . ] Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat zal alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen wanneer beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 2700 CLASSIC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 2700 CLASSIC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag