Gebruiksaanwijzing NOKIA 2690

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing NOKIA 2690. Wij hopen dat dit NOKIA 2690 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing NOKIA 2690 te teleladen.


NOKIA 2690 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (415 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   NOKIA 2690 (399 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding NOKIA 2690

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding Nokia 2690 Uitgave 2 2 Inhoudsopgave Nokia Xpress-audioberichten E-mail Chatten Spraakberichten Berichtinstellingen Contacten Oproeplog 16 16 16 16 17 17 18 Inhoudsopgave Veiligheid Aan de slag SIM-kaart en batterij plaatsen De SIM-kaart verwijderen Een microSD-kaart plaatsen Verwijder de microSD-kaart De batterij opladen Antenne Hoofdtelefoon Magneten en magnetische velden Toetsen en onderdelen In- en uitschakelen Standby-modus Toetsenslot Functies zonder een SIM-kaart Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd Algemene informatie Over dit apparaat Netwerkdiensten Gedeeld geheugen Toegangscodes Nokia-ondersteuning Oproepen Oproepen plaatsen en beantwoorden Luidspreker Snelkeuzetoetsen Tekst invoeren Tekstmodi Gewone tekstinvoer Tekstinvoer met woordenboek Door de menu's navigeren Berichten Tekst- en multimediaberichten Flitsberichten 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 Instellingen 18 Profielen 18 Tonen 18 Scherm 18 Datum en tijd 19 Snelkoppelingen 19 Synchronisatie en reservekopieën 19 Connectiviteit 19 Telefooninstellingen voor oproepen 21 Spraakopdrachten en spraakgestuurde nummerkeuze 21 Toebehoren 22 Configuratie 22 Fabrieksinstellingen terugzetten 22 Operatormenu Galerij Media Camera en video FM-radio Recorder Muziekspeler Toepassingen Organiser Wekker Agenda en takenlijst Web of internet Verbinding maken met een webservice 23 23 24 24 24 25 25 26 27 27 27 27 28 Inhoudsopgave SIM-diensten Groene tips Energie besparen Recycling Leer meer Product- en veiligheidsinformatie Index 28 28 28 29 29 29 37 3 4 Veiligheid Veiligheid Lees deze eenvoudige richtlijnen. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. [. . . ] De telefoon speelt de spraakopdracht van het bovenste item in de lijst af. Als dit niet de gewenste opdracht is, bladert u naar een andere vermelding. Toebehoren Dit menu en de bijbehorende opties worden alleen weergegeven als de telefoon verbonden is (geweest) met compatibele mobiele toebehoren. Selecteer een toebehoren en een optie, afhankelijk van het toebehoren. Configuratie U kunt het apparaat configureren met instellingen die nodig zijn voor bepaalde diensten. Deze instellingen worden mogelijk ook beschikbaar gesteld door uw provider. Maak een keuze uit de volgende opties: Standaardconfig. -instellingen -- De opgeslagen providers op het apparaat bekijken en een standaardprovider instellen. activeren in alle toepassingen -- De standaardconfiguratie-instellingen voor ondersteunde toepassingen activeren. Persoonlijke config. instellingen -- Nieuwe persoonlijke accounts voor diverse diensten toevoegen en deze activeren of verwijderen. Als u een nieuwe persoonlijke account wilt toevoegen, selecteert u Nw tvgn of Opties > Voeg nieuwe toe. Als u een persoonlijke account wilt activeren, gaat u naar de account en selecteert u Opties > Activeer. Fabrieksinstellingen terugzetten Als u de telefoon wilt terugzetten naar fabrieksinstellingen, selecteert u Menu > Instellingen > Fabrieksins. terugzetten en een van de volgende opties: Alleen instellingen herstellen -- om alle voorkeursinstellingen terug te zetten zonder persoonlijke gegevens te verwijderen Operatormenu 23 Alles herstellen -- om alle voorkeursinstellingen terug te zetten en alle persoonlijke gegevens, zoals contacten, berichten, mediabestanden en activeringssleutels, te verwijderen Operatormenu Gebruik dit menu om toegang te krijgen tot een portaal met diensten die worden aangeboden door uw netwerkoperator. De operator kan dit menu bijwerken met een dienstbericht. Galerij Uw telefoon ondersteunt een systeem voor het beheer van digitale rechten (DRM) ter bescherming van opgehaalde content. Controleer altijd de leveringsvoorwaarden van alle content en activeringssleutels voordat u tot aanschaf overgaat, omdat mogelijk om een vergoeding wordt gevraagd. Beheer van digitale rechten Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met WMDRM 10, OMA DRM 1. 0, OMA DRM 1. 0 vooruitspoelvergrendeling en OMA DRM 2. 0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRMsoftware heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud. Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert. [. . . ] TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING NOKIA 2690

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding NOKIA 2690 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag